II Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2016

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Marię i Jana Kolorz, + rodzeństwo Fanię Styra i Manfreda Kolorz, + teściów Agieszkę i Jerzego Kucza, + szwagierkę Rutę Lidke, + Teresę Woszek i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Za + ojca Jana, + matkę Stefanię, + męża Jana, + braci Adolfa i Romana i dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

Zbiorowa do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Jakuba Chrapkiewicz i Oskara Ficoń z okazji roczku; dla Mai Porzezińskiej,  Mikołaja Henryka Frymer i Szymona Dariusza Mierzowskiego z ok. chrztu z bł. dla ich rodziców i chrzestnych (chrzest po Mszy)

16.00 – Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + mamę Agnieszkę Drzyzga i + ojca Rajnholda (modlitwa w intencji Aleksandry Błachnio z okazji chrztu św. i o bł. dla rodziców Moniki i Pawła – chrzest po Mszy św.)