III-ci Piątek – 16.10.2015 – Uroczystość św. Jadwigi Śląskiej – Dzień Papieski

8.00 – Za + Bronisławę Wróbel od Zofii i Edwarda z rodzinami

18.00 – Zb. do Mił. Bożego:

I – Do Mił. Serca Jezusa i M.B. Miłosiernej z podz. za łaski i z prośbą o dalszą opiekę, zdrowie, dary Ducha Św. i Boże bł. dla Kapłanów prowadzących i dla Legionu Miłosiernego Serca Jezusowego i o miłosierdzie dla + członków Legionu; O łaskę zdrowia i bł. dla Marii; dla córki Jadwigi o zdrowie i bł. dla rodziny

II – Za + Stanisława i Helenę Chryń, + Krystynę Taszarek, + Władysława Wołoszyn i + Lucjana Lenart; Za + rodziców Stefanię i Jana Hawryluk, + braci Józefa i Ryszarda i + bratową Elżbietę

Nabożeństwo różańcowe z nowenną do św. Jana Pawła II