III Niedziela Adwentu – 16.12.2018 – „Gaudete”

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Genowefę i Longina i + z rodziny

10.00

Za + Józefa Przygrodzkiego w 10 rocz. śmierci

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Józefa Smuk z okazji 90 rocz. urodzin; dla Martyny Doroszuk z okazji 8 rocz. urodzin; dla Piotra Rajtor z okazji 5 rocz. urodzin z bł. dla
wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo adwentowe

17.00

Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Stanisławy Pilch z okazji 83 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny