III Niedziela Wielkanocna – 15.04.2018 – Niedziela Biblijna

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Do Mił. Boż. za wst. św. Jana Pawła II o zdrowie, dary Ducha św. i bł. dla wnuczki, wnuków, synów, synowej, dla Michaliny i Zbigniewa Żurakowskich

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Grzegorza Głowackiego z okazji 37 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla Klaudii i Martina Cichos z okazji 25 rocz. ślubu; dla Krystyny z okazji 60 rocz. urodzin; dla Aleksandry i Tomasza Żuk z okazji 16 rocz. ślubu; dla Julii Słaby z okazji 14 rocz. urodzin; dla Janiny Balcer; dla Zuzanny Krystyny Kowal z okazji chrztu z bł. dla rodziców, chrzestnych i wszystkich rodzin solenizantów (chrzest po mszy św.)

17.00

Za + brata Ryszarda, + mamę Katarzynę, + ojca Józefa i + z pokr.