III NIEDZIELA Wielkanocna – 26.04. 2020

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Brygidy z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla rodzin Brym i Zobawa

10.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Anny Grabowskiej z okazji 76 rocz. urodzin i Karoliny Babak z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; dla Henryka Bartos z okazji 70 rocz. urodzin;  dla Anny i Mariana z okazji 34 rocz. ślubu z bł. dla wszystkich rodzin

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Grzegorza Pruchnickiego z okazji 40 rocz. urodzin; dla Danuty i Marka Jarząb z okazji 33 rocz. z bł. dla ich rodzin

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski, zdrowie i z prośbą o bł. dla Lilianny i Piotra Jańczyk z okazji 28 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny