III Niedziela Wielkanocna – 30.04. 2017 – Dzień adoracji Najśw. Sakr.

  5.30 – Msza św. na rozpoczęcie pielgrzymki do Sanktuariów Czech i Austrii

  7.30 Godzinki o NMP 

  8.00

Za + Jana Wowra w 1 rocz. śmierci

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Karoliny Babak z ok. 27 r. urodzin i Anny Grabowskiej z ok. 73 r. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Łucji i Bernarda Ignacek z okazji 50 rocz. ślubu; dla Lucyny Cieślik z okazji 70 rocz. urodzin; dla Antoniny Wieczorek z okazji 36 rocz. urodzin; dla Patrycji i Tomasza Kapałka z okazji 2 rocz. ślubu i 25 rocz. urodzin Patrycji; dla Sandry Chromik z okazji 15 rocz. urodzin i Oliwi Chromik z okazji 9 rocz. urodzin; dla Alicji Schön z okazji 9 rocz. urodzin; dla Kasi, Wiktorii i Dawida z podziękowaniem za ocalenie z wypadku; dla Kaspra Artura Wybierek z ok. roczku oraz Anny Magdaleny Łacny i Oskara Adama Kużownik z ok. chrztu św. z bł. dla wszystkich rodzin (chrzest po mszy)

13.30 – Rozpoczęcie adoracji Najświętszego Sakramentu

16.45 – Zakończenie adoracji

17.00 – Do Mił. Boż. z prośbą o dobry wybór drogi życiowej, bł. i dary Ducha św. na czas egzaminów maturalnych dla Agnieszki Wilma