III Niedziela Wielkanocna – 5.05.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + Annemarię Kubassa i + z rodziny

10.00 – Za + rodziców Marię i Edwarda Chrząszcz, + syna Jerzego i + z pokr. z modlitwą dla Weroniki i Magdaleny o dary Ducha św. na czas matury

12.00 – Zb. do Miłosierdzia Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże: dla mamy Stanisławy Kapałka z okazji 87 rocz. urodzin; dla Jolanty Pilch z okazji 60 rocz. urodzin; dla Klaudiusza Rajtor z okazji 60 rocz. urodzin i za + rodziców Krystynę i Józefa; dla Małgorzaty Gamoń z okazji 85 rocz. urodzin i Marka Gamoń z okazji 55 rocz. rodzin; dla Oliwii Biały z okazji 9 rocz. urodzin i Pawła Biały z okazji 3 rocz. urodzin; dla Mateusza Jarzumbek z okazji 6 rocz. urodzin i Karoliny Jarzumbek z okazji 3 rocz. urodzin; dla Marka Szymańskiego z okazji imienin oraz dla Weroniki i Magdaleny o dary Ducha św. na czas matury z bł. dla wszystkich rodzin

16.30 – Nabożeństwo majowe

17.00 – Za + męża Władysława Przytockiego, + rodziców, + rodzeństwo, + teściów i + z pokr.