III Niedziela Wielkiego Postu – 24.03.2019

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Mariannę i Juliana Tutaj, + braci, siostrę, szwagra, Bożenkę i + z rodziny Głusek, za + Helenę i Jana Żurakowskich, + brata Zdzisława, + syna Adasia i + z rodzin Staruchowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Iwony Babak z ok. 51 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Rozalii Stępień z okazji 80 rocz. urodzin; dla Weroniki Dybała z okazji 55 rocz. urodzin; dla Jana Rakwic z okazji 15 rocz. urodzin; dla Oliwii Pietreczko z okazji 10 rocz. urodzin; dla Aleksandra Chojnackiego z okazji 7 rocz. urodzin; dla Leny Grajek z okazji 5 rocz. urodzin oraz dla Salomei z podz. za 40 lat pracy i osiągnięcie wieku emerytalnego z bł. dla wszystkich rodzin

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + mamę Magdalenę Kluba w 14 rocz. śmierci i za + z pokr.