IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 25.04. 2021

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o dary Ducha św. na czas matury i błog. dla Barbary Nawracaj z okazji 18 rocz. urodzin z błog. dla rodziny

10.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, błog. dla Krystyny Wójcik z okazji 80 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o bł. Boże: dla Danuty i Marka Jarząb z okazji 34 rocz. ślubu i 61 rocz. urodzin Marka; dla Stanisława Kapałka z okazji 89 rocz. urodzin; dla Magdaleny Piotrowskiej z okazji 38 rocz. urodzin; dla Patrycji Kapałka z okazji 29 rocz. urodzin; dla Damiana Zbozień z okazji 32 rocz. urodzin; dla Marcina Prywińskiego z okazji 2 rocz. urodzin z błog. dla ich najbliższych

17.00

Za + Klausa Szeja