IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 11.03.2018 – Laetare

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + Jana Szubka i + z pokr.

10.00

Za + Elżbietę Zimmer

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. Boże: dla Jadwigi Kąpała z okazji urodzin; dla Wiktora Jurewicz z okazji 6 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Leona Marcina Ciuk, Pauliny Ilony Kusyk i Gustawa Jana Borkowskiego  z okazji chrztu św. z błog. dla rodzin (chrzest po mszy św.)

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + męża i ojca Grzegorza Tyszko z okazji imienin, za + rodziców z obu stron i + z pokr.