IV NIEDZIELA Wielkiego Postu – 14.03.2021

7.30 Godzinki o NMP

8.00

Za + Zofię, + Mariana, + Annę i Mariana Babak i + z pokr.

10.00

Za + Antoninę Możdżeń w 1 rocz. śmierci, + Henrykę i Henryka Możdżeń

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Marcina Szczudłek z okazji 50 rocz. urodzin; dla Gabrieli Czmok z okazji 50 rocz. urodzin; dla Jana Kapałki z okazji 25 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Tomasza Jakuba Kubin z okazji roczku; Malanii Poli Hoin i Kacpra Przemysława Wawrzykowski z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + Małgorzatę Gamoń