IV Niedziela Wielkiego Postu „Laetare” – 22.03.2020

8.00 – 12.00 – Możliwość prywatnej modlitwy i Adoracji Najśw. Sakramentu

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu (sine populo)

  I – Za + mamę Marię Pajer z okazji ziemskich urodzin
 II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o zdrowie, opikę Anioła Stróża i błog. dla Laury Lis  z okazji 2 rocz. urodzin z bł. dla rodziców i rodziny
IIIZb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Krystyny Baran z ok.80 rocz. ur.; dla Adeli Wichman z ok. 88 rocz. ur.; dla Katarzyny Denisiuk z ok. 35 rocz. ur.; dla Franciszka Denisiuk z ok. 6 rocz. ur.; dla Lenki Grajek z ok. 6 rocz. ur.; dla Krzysztofa Wojewódka z ok. 5 rocz. ur. z bł. dla ich rodzin
IV – Za + męża Jana Łazowskiego w 20 r. śm.,+ mamę Eugenię,+ teściów,+ pokr.
V – Do Miłosierdzia Bożego uzdrowienie chorych i o ustanie szerzącej się epidemii