IV Niedziela WIELKIEGO POSTU „Laetare” – 26.03.2017

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + rodziców Jana i Helenę Busz, + brata Stanisława, + brata Jana w 5 m-cy po śm., + brata Bogdana, + Janinę i Teodora Butowskich i + z pokr.

10.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski i prośbą o błog. dla Leny Grajek z okazji 3 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł: dla Adama Tompalskiego i Franciszka Michała Zając z okazji roczku; dla małżonków Wojciecha i Renaty oraz dla Lukrecji Sobczak z okazji chrztu św. z bł. dla tych rodzin (chrzest po mszy św.)

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00

Za + męża Jana Ostrowskiego i + rodziców z obu stron