IV Niedziela Zwykła – 31.01.2016

7.30 – Godzinki o NMP
8.00

Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Ewy Suchoń z okazji 53 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

I – Do Mił. Bożego z podz. za  łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Danuty z ok. 60 rocz. ur. i Tadeusza z ok. 65 rocz. ur. z bł. dla rodziny
II – Do Mił. Bożego z podz. za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i zdrowie dla Mariana z okazji 70 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00 – Zbiorowa do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. Boże:

dla Jarosława Wieczorek z okazji 35 rocz. urodzin; Jolanty Szymańskiej z ok. 37 rocz. urodzin z bł. dla rodzin jubilatów

17.00

Za + Mieczysława Głogowskiego z okazji imienin