Nabożeństwa od 12 do 19 marca

III NIEDZIELA Wielkiego Postu – 12.03.2023

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + ojca Jana Szubka i + z pokr.

10.00 – Za + męża Bernarda Anioł w 5 rocz. śmierci, + braci i rodziców oraz + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Teresy Wróbel z okazji 65 rocz. urodzin; dla Jadwigi Kąpała z okazji urodzin; dla Julii Kusyk z okazji 17 rocz. urodzin; dla dzieci Szymona Jana Gałązka z okazji roczku i dla Piotra Wojciecha Ibrom z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.) – Adoracja Najśw. Sakramentu

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00 – Za + rodziców Honoratę i Stanisława Budziosz, + dziadków z obu stron i + z pokr.

Poniedziałek – 13.03.2023 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + ojca i dziadka Józefa Drewniok, + żonę Helenę, + córkę Edeltaud, + syna Georga, + rodziców Marię i Franciszka i dusze w czyśćcu cierpiące
Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Za + Franciszka, Katarzynę, Pegy i Antoniego Kalinowskich, + syna Piotra Ozga i + męża Stanisława Ozga, + rodziców Mariana i Bronisławę, + braci Janusza i Ryszarda Salamonów, + Annę i Charliego Zdanowicz, + Jadwigę Kosmala            

WTOREK – 14.03.2023 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Zofię i Mariana Babak, + Annę i Mariana Babak i + z rodzin Babak i Zachasz
Nowenna do św. Antoniego – Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Za + rodziców Janinę i Stanisława Lisowskich, + teściów Krystynę i Mieczysława Wójtowicz i + z pokr.

ŚRODA – 15.03.2023 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i świętość dla kapłanów do „Margaretek”
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Msza św. szkolna: Za + męża Joachima Jendrysik, + Helenę, Józefa, Engelberta, Siegfryda i Marię Jendrysik, + ojca Gerarda i brata Dietra Gawron i + z pokr.
Spotkanie z rodzicami i przymiarka strojów.
Katecheza dla dorosłych (salka na plebanii)

         CZWARTEK – 16.03.2023 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Jadwigę i Franciszka Kubka i + z pokr. – Adoracja Najśw. Sakramentu

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + męża i ojca Władysława Pacuła, + rodziców i rodzeństwo i + z pokr.; Za + Agnieszkę Gogolin w miesiąć po śmierci od szwagierki Marii;

PIĄTEK – 17.03.2023 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Edyty Gładka z okazji 81 rocz. urodzin  z bł. dla rodziny
Adoracja Najśw. Sakramentu

17.00Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych (wypominki w zakrystii)

18.00Zbiorowa do Mił. Bożego: O bł. i zdrowie dla Józefa z okazji imienin; Za + Stanisława i Marię Hołyst z okazji imienin; Za + Wojciecha Radzińskiego; Za + ojca, dziadka i teścia Wernera Ulbrich w miesiąc po śmierci i w 86 rocz. ziemskich urodzin;
Litania do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA – 18.03.2023Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + teściów Albinę i Adama, + syna Henryka, + rodziców Katarzynę i Jana i + rodzeństwo
              Adoracja Najśw. Sakramentu

10.30 – Msza św. dla parafialnych zespołów „Caritas” dekanatu Gliwice-Sośnica

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Za + rodziców: mamę Gizelę Gillner w 1 rocz. śmierci i + ojca Józefa Lot

IV NIEDZIELA Wielkiego Postu – 19.03.2023

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + męża Jana Kazowskiego w 23 rocz. śmierci, + mamę Eugenię, + teściów i + z pokr.

10.00I – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Bronisławy Sobockiej z okazji 100-nej rocz. urodzin  z bł. dla rodziny
         II – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki Mathauschek z okazji 84 rocz. urodzin  z bł. dla rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł.: dla Marii Mieczkowskiej z okazji 85 rocz. urodzin; dla Alicji Borysewicz z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych
Adoracja Najśw. Sakramentu

16.00Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. i zdrowie dla Ewy z okazji urodzin  z bł. dla rodziny