Nabożeństwa od 16 do 23 stycznia

II Niedziela Zwykła – 16.01.2022

  8.00 –  Za + Martę Twerdyk

10.00 – Za + męża Gerarda Jeż w 22 rocz. śmierci, + szwagierki Elżbietę i Hildegardę, + rodziców z obu stron

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Haliny Łukasik z okazji 79 rocz. urodzin i dla Edwarda Łukasik z okazji 87 rocz. urodzin; dla Magdaleny Wołoszyn z okazji 30 rocznicy urodzin; dla Elżbiety Sieber z okazji 18 rocz. urodzin oraz dla dzieci: Leona Patryka Chopcian; Mikołaja Szymona Wyciślik z okazji chrztu św. i braciszka Pawła z okazji 6 rocz. urodzin z prośbą o szczęśliwy przebieg operacji z błog. dla wszystkich rodzin i ich najbliższych (chrzest  po mszy św.)

17.00 – Za + siostrę Anetę Zwolińską i + ojca Stanisława od brata Roberta z żoną Justyną i dziećmi

PONIEDZIAŁEK – 17.01.2022 – Wsp. św. Antoniego opata

   8.00 – I – Do Mił. Bożego z podziękowaniem za łaski z prośbą o dary Ducha św. i bł. dla ks. Wikarego Tobiasza Dyląg z okazji 29 rocznicy urodzin z bł. dla rodziny

           II – Za + Martę Twerdyk

WTOREK – 18.01.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – I – Za + brata Tadeusza Wandycz w 14 rocz. śm., + rodziców Helenę i Stanisława, + męża Tadeusza i + z pokr.

          II – Za + Martę Twerdyk

ŚRODA 19.01.2022 – Wsp. św. Józefa Sebastiana Pelczara biskupa

    8.00 – I – Za + Zbigniewa Piekarz od rodziny Butowskich

           II – Za + Martę Twerdyk

CZWARTEK – 20.01.2022 – Dzień Powszedni

   8.00 I Zb. za zmarłych Za + brata Tadeusza Wandycz w 14 rocz. śmierci, + rodziców
                   Helenę i Stanisława, + męża Tadeusza Baran i + z rodzin Wandycz i Baran

            II Za + Martę Twerdyk

PIĄTEK – 21.01.2022 – Wsp. św. Agnieszki dziewicy i męczennicy – Dzień Babci

   8.00 – I – Zb.: Za + dziadków Emilię i Maksymiliana, + Irmgardę i Rudolfa; Za + Stanisława, Józefę, Jerzego, Stanisława i Leokadię Stróżykowskich, + Andrzeja i Eugeniusza Kuś i dusze w czyśćcu cierpiące

          II Za + Martę Twerdyk

                Nowenna do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA – 22.01.2022 – Dzień Powszedni – Dzień Dziadka

  8.00 – I – Za + Gabrielę Lis, + rodziców, + brata, + teściów Luizę i Alfreda, + dziadków Adelę i Tadeusza Kowolik w 3 rocz. śmierci, + Jadwigę, Marię, Kurta i dusze w czyśćcu

           II Za + Martę Twerdyk

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 Za + męża, ojca i dziadka Zbigniewa Piekarz w miesiąc po śmierci

III Niedziela Zwykła – 23.01.2022

    8.00I – Za + Laurę Lis w miesiąc po śmierci i o łaskę umocnienia dla rodziców i dziadków         
II – Za + męża i ojca Henryka Kania, + syna Krystiana, + synową Ewę, + rodziców Marię i Józefa i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00 – Do Mił. Bożego z podziękowaniem za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Rudolfa Kusz z okazji 78 rocz. urodzin z bł. dla najbliższych

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Anny z okazji 60 rocznicy urodzin; dla rodziny Marty i Przemysława Grec z dziećmi z prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej w nowym roku

17.00 – Za + Martę Twerdyk