Nabożeństwa od 17 do 24 lipca

XVI NIEDZIELA Zwykła – 17.07.2022 

  7.30 – Godzinki

 8.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. dla Marii i Andrzeja Gwiżdż z okazji 45 rocz. ślubu z bł. dla najbliższych

10.00 – Za + męża Władysława Wymazała w 15 rocz. śmierci, + rodziców i rodzeństwo

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Joanny z okazji 50 rocz. urodzin; dla Ignacego Kapałka z okazji 7 rocz. urodzin i siostry Alicji z okazji 2 rocz. urodzin; dla Tytusa Radosława Lubera z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy)

20.00 – Za + męża Jana Chmura w 3 rocz. śmierci

PONIEDZIAŁEK – 18.07.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + męża Rajmunda Tomanek, + jego rodziców Zofię i Józefa, + brata Gerarda i + z pokr.

WTOREK – 19.07.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + męża Jana Leszczyńskiego w 3 rocz. śmierci od żony, dzieci i wnuków
Nowenna do św. Antoniego

ŚRODA 20.07.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + męża i ojca Marka Ozga w 2 rocz. śmierci
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i Rodzin

CZWARTEK – 21.07.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + ojca Stanisława Dybała w miesiąc po śmierci

PIĄTEK – 22.07.2022 – Święto św. Marii Magdaleny

18.00 – Zb. do Mił. Bożego: Z podz. i prośbą o bł. dla Błażeja Rakwic z okazji 23 rocz. urodzin z bł. dla najbliższych; Za + rodziców Mariana i Stanisławę Mrożek, + dziadków Mrożek i Tutajewicz, + brata Stanisława i + z pokr.; Za + Antoniego  Piegza od zespołu „Caritas”
 Nowenna do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA – 23.07.2022 – Święto św. Brygidy patronki Europy

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + Małgorzatę w 14 rocz. śmierci, + koleżanki i kolegów, + z rodzin Kazuch, Klencz, Kot, + sąsiadów i dusze w czyśćcu cierpiące

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Za + męża, ojca i dziadka Mirosława Szczecińskiego w 6 rocz. śmierci i + z pokr.

XVII NIEDZIELA Zwykła – 24.07.2022

  7.30 – Godzinki

  8.00 – Za + Marcina Sobczyńskiego, + Annę Sobczyńską i + z rodzin Sobczyński i Sypko

10.00 – O radość wieczną dla Laury Lis w 7 miesięcy po odejściu i o bł. i siły duchowe dla rodziców, braciszka i dziadków

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł.: dla Anny Zielińskiej z okazji 85 rocz. urodzin; dla Marcela Zbozień z okazji 3 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

20.00 – Za + męża i ojca Dariusza Koterwas w 3 rocz. śmierci i + z pokr.