Nabożeństwa od 26 listopada do 3 grudnia

Niedziela – 26.11.2023 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

  7.30 – Godzinki 

  8.00 – Za + rodziców Michalinę i Romana, + rodziców Ludwikę i Antoniego, + siostrę Janinę, + szwagrów i + z pokr. Bej

10.00 – Za + Jana Pilch w 10 rocz. śmierci

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Michała Dołżańskiego z okazji 50 rocz. urodzin i Pawła a okazji 16 rocz. urodzin; dla Agnieszki Zbozień z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla męża i dzieci; dla Alicji Amelii Grabek z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)

17.00 – Za + męża Janusza Kalinowskiego w 3 rocz. śmierci, + rodziców Janinę i Bronisława, + teściów Irenę i Czesława, + siostrę Wiesię, + ojczyma Stefana i + z pokr.

PONIEDZIAŁEK – 27.11.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + męża Jana Ostrowskiego w 12 rocz. śmierci, + z rodziny i + z pokr.

18.00 – Za + rodziców Augustynę i Stefana Roter, + teściów Ignacego i Joannę Machoczek, + męża Mirosława i + z pokr. – Krąg biblijny

WTOREK – 28.11. 2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + matkę chrzestną Elżbietę, + dziadków Karola i Martę, + rodziców Jerzego i Hildegardę, + brata Piotra, + Łucję, Ingę, wnuczkę Laurę, + Herberta i Kazimierę i + z pokr.
Nowenna do św. Antoniego

18.00 – Za + męża Zdzisława Wróbel w 3 rocz. śmierci oraz z okazji imienin

           ŚRODA 29.11.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + Rajmunda Tomanek w 30 rocz. śmierci, + jego rodziców, + brata Gerarda i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00Msza św. szkolna: Za + Karola Ochudło, + Franciszka, + rodziców, rodzeństwo i + z rodzin Ochudło, Urbanik i Mońka

             CZWARTEK – 30.11.2023 – Święto św. Andrzeja Apostoła

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Maji Pietraszkiewicz z okazji 40 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

18.00 – Zb. za zmarłych: Za + Wernera Merkel od sąsiadów od Krzyża przy ul. Przydrożnej; Za + mamę Małgorzatę Mandryk w 12 rocz. śmierci;

I-szy PIĄTEK – 1.12.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + Barbarę Kubassa w rocz. śm. i + z rodziny
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

17.00Adoracja Najśw. Sakr. Małych Rycerzy Miłosiernego Serca Jezusowego(kaplica)

18.00 Zb. do Mił. Boż.: O uwielbienie Jezusa Chrystusa – Króla Wszechświata z prośbą o powszechne uznanie i przyjęcie Prawa Bożego i władzy królewskiej Jezusa Króla Miłosierdzia w Kościele i Państwie Polskim; Za + Krystynę Dworską w miesiąc po śmierci; Za + z rodzin Hrycuniuk Edwarda i Jadwigę, + Michała Pałasz, + Marię i Stanisława Nowak, + Irenę Fietczuk i + z pokr.; Za + Gerarda Darda, + Pawła Klamę i + z pokr.; Za + mamę Kazimierę Winczura w 9 rocz. śmierci i + z pokr. z obu stron
Nowenna do Bożego Miłosierdzia

I-sza SOBOTA – 2.12.2023 – Dzień Powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Do Mił. Bożego za wstawiennictwem MB Różańcowej w intencji Róż Różańcowych i ich rodzin
      Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi (zmiana Tajemnic)

16.00Okazja do spowiedzi św.

17.00 – Za + męża Joachima Jendrysik, + Helenę, Józefa, Engelberta, Siegfryda i Marię Jendrysik, + ojca Gerarda i brata Dietra Gawron

I Niedziela Adwentu – 3.12.2023

  8.00 – Za + Zofię Wawrzyczek w 2 rocz. śmierci

10.00 – Za + męża Andrzeja Gad w 2 rocz. śmierci

12.00 – O radość życia wiecznego dla + Barbary Wodan

17.00 – Za + Wincentego, Martę, Eugeniusza, Jagodę Szymura, + Marylę, Romana, Zenona Pielasa, +Antoniego, Stanisławę, Kazimierza Borycka, +Kazimierę Kucharczyk, +Bronisława i Łucję Kacała