Nabożeństwa od 3 do 10 kwietnia

V-ta NIEDZIELA Wielkiego Postu – 3.04.2022 – Rekolekcje Parafialne

7.30 – Godzinki o NMP

8.00I – Za + Albinę i Adama, + Henryka Łukaszczyk, + rodziców Jana i Katarzynę Adamczyk i + rodzeństwo
  II – Za +rodziców Bronisławę i Ryszarda, +męża Alberta, +ciocię Stanisławę, +babcię Marię, + z rodz. Stańczyk

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla rodziny Szydło

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Krystyny i Franciszka Zienkiewicz z okazji 50 rocz. ślubu; dla Heleny Wojtaszek z okazji 82 rocz. urodzin; dla siostry z podz. za łaski i prośbą o opiekę i wytrwanie
w postanowieniu; dla Franciszka Józefa Śniegoń z okazji chrztu z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00I – Za + żonę Helenę Ścieglińską w 7 rocz. śmierci, + rodziców Janinę i Stanisława, + brata Mariana, + Elfrydę Smolka w 3 rocz. śmierci i + z pokr.
            II – Za + mamę Genowefę w 1 rocz. śm. i + ojca Franciszka Matłosz, + teściów Sabinę i Juliana Furyk

PONIEDZIAŁEK – 4.04.2022 – Dzień Powszedni – Rekolekcje Parafialne

  8.00 – I – Za + brata Jana, + rodziców Stanisławę i Macieja Parusińskich i + z pokr.
II – Za + męża i ojca Marka Ozga z ok. 59 rocz. ziemskich ur. i córki Marty z ok. 30 rocz. ur. z bł. dla rodziny

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00 – Za + ks. Marcina Gruszkę od zespołu „Caritas” i uczestników katechezy dla dorosłych
19.00Nauka stanowa dla młodzieńców i mężczyzn

WTOREK – 5.04.2022 – Dzień Powszedni – Rekolekcje Parafialne

  8.00 – Za + rodziców Walerię i Jakuba Pruchnickich i + z pokr.

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00 I – Za + Edmunda Zimnickiego w 10 rocz. śmierci
          II – Za + Bogumiła Hędrzak od kuzyna Jerzego Hędrzak z rodziną z Krosna
19.00Nauka stanowa dla panien i kobiet

ŚRODA – 6.04.2022 Zakończenie rekolekcji (kolekta rekolekcyjna)

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Ani z okazji urodzin z bł. dla rodziny

17.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakr. Pokuty

18.00 I – Za + ojca Jerzego, + dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące
          II – Za + Franciszka Sobkowiak w 4 rocz. śmierci, + z rodziny i pokr.

I-szy CZWARTEK – 7.04.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego w intencji kapłanów i o nowe święte powołania – Nabożeństwo powołaniowe

18.00 – Zb. za zmarłych: Za + Bogumiła Hędrzak od Kuzynki Marii Wojtowicz z rodziną z Trześniowa; Za + Małgorzatę Zok w 3 rocz. śmierci, + Andrzeja Zok w 9 rocz. śmierci i + z rodzin Zok i Piernikarczyk; Za + dziadków Irenę i Aleksandra Waszukiewicz, + ojca Stanisława i + wujka Edwarda; Za + Władysława Pająk, + Mariannę i Szczepana Pająk, + Jana Pająk i + siostrę Józefa Pająk;

PIĄTEK – 8.04.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + ojca Jerzego, + dziadków i dusze w czyśćcu cierpiące

17.00Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych (wypominki w zakrystii)

18.00 – Zbiorowa: Za + męża Mariana Patraszewskiego w 20 rocz. śmierci; Za + Bogumiła Hędrzak od Małgorzaty Słota z rodziną z Krakowa; – Litania do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA – 9.04.2022 – Dzień Powszedni

  7.30 – Modlitwa Różańcowa

  8.00 –  Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie, bł. dla Zygmunta Szwej z ok. 95 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

9.00 – Przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych (zgłoszenia w zakrystii)          

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Za + ojca Franciszka Piwowar w 35 rocz. śmierci i + z rodzin Piwowar i Kirpluk

NIEDZIELA Palmowa Męki Pańskiej – 10.04.2022 /poświęcenie palm/

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. i prośbą o bł. dla Mateusza Butowskiego z ok. 35 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie, bł. i opiekę Matki Bożej dla Wiesławy i Andrzeja Kot z okazji 40 rocz. ślubu z bł. dla córek z mężami, wnuków i wnuczki

12.00 – Procesja upamiętniająca wjazd Pana Jezusa do Jerozolimy
Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Jacka Suchoń z okazji 59 rocz. urodzin; dla Rafała i Agnieszki Sośniak z okazji 12 rocz. ślubu z bł. dla synów Dawida i Wojtka; dla Szymona Spałek z okazji 1 rocz. urodzin z bł. dla ich najbliższych

16.15Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00 – Za + rodziców: ojca Józefa w 25 rocz. śmierci i + mamę Katarzynę, + brata Ryszarda i + z pokr.