Nabożeństwa od 3 do 10 września

XXII Niedziela Zwykła – 3.09.2023

  8.00 – Do Mił. Bożego z podz. za tegoroczne żniwa i otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i bł. w życiu i pracy dla naszych rolników i ich rodzin

10.00 – Za + mamę Marię Szubka i + z pokr.

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Kariny i Romana z okazji 35 rocz. ślubu; dla całej rodziny Hanów z prośbą o radość wieczną dla Teresy Hano w 1 rocz. śmierci; dla Justyny i Grzegorza Bac z okazji 8 rocz. ślubu oraz dla córki dla Zofii z okazji chrztu św. z bł. dla ich najbliższych (chrzest po mszy św.)
Adoracja Najśw. Sakr.

17.00 – Za + męża, ojca i dziadka Joachima Jendrysik w 3 rocz. śmierci, + rodziców, + braci, + teścia i + z rodzin Jendrysik i Gawron

PONIEDZIAŁEK – 4.09.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + mamę Bronisławę Sobocka w 5 miesięcy po śm.
Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki Russell z ok. 45 rocz. urodzin z bł. dla rodziny oraz o bł. i dary Ducha sw. dla Natalki i Dominika w nowym roku szkolnym

WTOREK – 5.09. 2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Za + mamę Elżbietę Puc w 1 rocz. śm.
Nowenna do św. AntoniegoAdoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Za + męża, ojca i dziadka Henryka Głuśniewskiego w 1 rocz. śm. i za + z rodzin Głuśniewskich i Erfurt

           ŚRODA 6.09.2023 – Dzień powszedni

 8.00 – Za + rodziców Annę i Tadeusza Gurba, + brata Stanisława, + babcię Marię i + z pokr.
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Msza św. szkolna: O bł. i dary Ducha sw. dla dzieci i rodziców w nowym roku szkolnym oraz za + Longinę Kobus w 5 rocz. śmierci i + z rodzin Kobus i Widuch

I-szy CZWARTEK – 7.09.2023 – Dzień powszedni

  8.00 – Do Mił. Bożego za kapłanów i o nowe powołania kapłańskie misyjne i zakonne
Nabożeństwo o powołania kapłańskie – Adoracja Najśw. Sakr.

18.00 – Zbiorowa za zmarłych: Za + Jadwigę Krystyńską, + Marię i Emila, Mariana, Helenę i Alicję z rodziny Szulc, + Leszka, Krystynę i Jerzego z rodziny Markiewicz;

  PIĄTEK – 8.09.2023 – Święto Narodzenia NMP

  8.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące – Adoracja Najśw. Sakr.

13.00 – Ślub rzymski: Aneta Treffon i Krzysztof Bielec

18.00 Zb. do Mił. Bożego: O bł. dla i dary Ducha św. dla Piotra Kozłowskiego z okazji 18 rocz. urodzin; dla Amelii, Marleny i Filipa oraz ich rodziców; Za + rodziców Rozalię i Stefana Łagosz, + Władysława Greckiego; Za + Brygidę Liściok od Mariusza i Iwony Cader z synem;
Nowenna do Bożego Miłosierdzia

SOBOTA – 9.09.2023 – Dzień powszedni

  7.30 Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + kościelnego Jana Głażewskiego od Róż Różańcowych – Adoracja Najśw. Sakramentu 

16.00 – 16.45 – Okazja do spowiedzi

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Mieczysława Budziosz z okazji 65 rocz. urodzin z bł. na czas emerytury i dla całej rodziny

XXIII Niedziela Zwykła – 10.09.2023

  8.00 – Za + rodziców Jadwigę i Wacława i + z pokr.

10.00 – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł. i opiekę M.B. dla Anny i Jerzego Siwik z ok. 46 rocz. ślubu

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla ks. Proboszcza z ok. 61 rocz. urodzin i brata Bogusława z ok. 59 rocz. urodzin; dla Marianny Reginy Mrożek z ok 75 rocz. urodzin; dla całej rodziny Biały; dla Heleny Wyciślik z ok. 5 rocz. urodzin i Mikołaja Wyciślik z okazji 2 rocz. urodzin; dla Wandy Heleny Ledwoń o z okazji roczku z bł. dla ich najbliższych
Adoracja Najśw. Sakr.

17.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety z okazji 65 rocz. urodzin z bł. dla rodziny