Nabożeństwa od 6 do 13 marca

I-sza NIEDZIELA Wielkiego Postu – 6.03.2022

 7.30 – Godzinki o NMP

 8.00 – Za + ojca Józefa Lot w 5 rocz. śmierci i + z rodzin Lot i Gillner

10.00 – Za + męża Bernarda Anioł w 4 rocz. śmierci

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Pauliny Charmułowicz z okazji 31 rocz. urodzin; dla Klaudii z okazji 29 rocznicy urodzin; dla Łukasza Cieślik z okazji 16 rocz. urodzin; dla Piotra
Eryka Pancherz z okazji roczku oraz dla Maksymiliana Wojciecha Kaczmarek z okazji chrztu z bł. dla ich rodzin (chrzest po mszy św.)

16.15Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00 – Za + Janinę i Eugeniusza Strzelbickich, + Lucynę i Edmunda Czarneckich

PONIEDZIAŁEK – 7.03.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Eleonorę i Konstantego Dudziak, + brata Józefa i + z pokr.

18.00 – Za + Ewę Pruchnicką z okazji ziemskich urodzin

WTOREK – 8.03.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + Elżbietę i Herberta Notrot i + z pokr.
             Nabożeństwo do św. Antoniego

18.00 – Za + Mariana Salamona w 35 rocz. śmierci, + syna Piotra i + z rodziny

ŚRODA – 9.03.2022 Dzień Powszedni

  8.00 – Za + rodziców Jerzego i Hildegardę Król
             Modlitwa do św. Józefa Opiekuna Kościoła i rodzin

18.00 – Za + Kazimierza i Antoniego Orzechowskich i + z pokr.

CZWARTEK – 10.03.2022 – Dzień Powszedni

 8.00 Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Krystyny Wawrzyczek z okazji 69 rocz. urodzin, dla Natalii Pietraszkiewicz z okazji 6 rocz. urodzin zł. dla rodziny i za + szwagra
Wiesława

18.00 – Zb. za zmarłych: Za + Krzysztofa Marucha w miesiąc po śmierci; Za + ojca Jerzego, + dziadków z obu stron i dusze w czyśćcu cierpiące; Za + Bogumiła Hędrzak od sąsiadów
z ul. Paderewskiego 92
              Litania do Bożego Miłosierdzia

PIĄTEK – 11.03.2022 – Dzień Powszedni

  8.00 – Za + mamę Wiesławę i + z pokr.              

17.00 Droga Krzyżowa z modlitwą za ++ zalecanych (wypominki w zakrystii)

18.00 – Zbiorowa: O szczęśliwy przebieg operacji dla dziadka Stanisława Drwięga; Za + syna Damiana w 10 rocz. śmierci, + ojca Wolfganga w 15 rocz. śmierci; Za + mamę Franciszkę Majger w 18
rocz. śmierci; Za + Bogumiła Hędrzak od rodziny Książków z Krakowa

SOBOTA – 12.03.2022 – Dzień Powszedni

  7.30 – Modlitwa Różańcowa

  8.00 – Za + Zofię i Mariana, + Annę i Mariana Babak i + z pokr., za + Henryka Włodyka w m-c po śm.

16.00Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty

17.00 – Za + Kazimierę i Władysława Wieniewskich i + z pokr.

II-ga NIEDZIELA Wielkiego Postu – 13.03.2022

  7.30 – Godzinki o NMP

  8.00 – Za + Jana Szubka i + z pokr.

10.00 – Do Mił. Bożego z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Łukasza z okazji 40 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

12.00 – Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.: dla Pawła Biały z okazji 6 rocz. urodzin; dla Jana Józefa Piwowarskiego z okazji roczku z bł. dla ich najbliższych

16.15Gorzkie Żale z kazaniem Pasyjnym

17.00 – Za + mamę Marię Kowalską w 10 rocz. śmierci, + ojca Wilhelma, + brata Jerzego, + rodziców Annę i Józefa Komenda