Niedziela – 22.11.2015 – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata

7.30Godzinki o NMP

8.00

I – Za + ojca Antoniego Urbańskiego, + mamę Helenę, + dziadków i + z pokr.
II – Za + Edeltraudę Szczudłek

10.00

Za + mamę Stefanię, + ojca Jana, + mężą Jana, + braci Adolfa i Romana, + z pokr i dusze w czyśćcu cierpiące

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. i prośbą o bł.; dla naszych Chórzystów, organistów, kantorów i ich rodzin przez orędownictwo św. Cecylii; dla Marianny i Władysława Koprowskich z okazji 50 rocz. ślubu; dla Elżbiety Grabowskiej z okazji urodzin; dla dzieci Martyny Anny Kida i Jana Ryszarda Lech z okazji roczku z bł. dla wszystkich rodzin;

17.30

Do Mił. Boż. z podz. za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Kaji Butowskiej z ok. 5 rocz. ur. z bł. dla rodziny