Niedziela – 5.01.2020 – II niedz. po Bożym Narodzeniu

  7.30 Godzinki o NMP

  8.00

Za + mamę Ludwikę w 16 rocz. śmierci, + ojca Tadeusza i + z rodziny

10.00

Za + męża Wojciecha w 11 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł.: dla Adama Korzeniewskiego z okazji 40 rocz. śmierci; dla Patrycji Fischer i Jakuba Kijonka z okazji 7 rocz. śmierci z bł. dla ich rodzin

17.00

Za + tatę Jakuba Matiaszek w 55 rocz. śmierci, + mamę Marię, + siostrę Annę, + bratanka Marcina, + szwagra Józefa i + z pokr.