Intencje od 19 do do 26 kwietnia 2020

Niedziela Miłosierdzia Bożego – Odpust Parafialny – 19.04. 2020

Msze św. odprawiane prywatnie przez księży bez udziału ludu

  I – Za + rodziców Mariannę i Juliana Tutaj, + braci, siostrę, szwagra, + Bożenkę i Adasia, + z rodziny Głusek, + rodziców Helenę i Jana Żurakowskich, + brata Zdzisława, wnuczka Adasia, + z rodziny Staruchowicz i za dusze w czyśćcu cierpiące
 II – Za + Jana Drąga o radość wieczną
III – Zb. do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Mariana Kostrzewa z okazji 80 rocz. urodzin; dla Andrzeja Magdaleńskiego z okazji 65 rocz. urodzin z podz. za czas pracy zawodowej i o bł. na czas emerytury; dla Grzegorza Głowackiego z okazji 39 rocz. urodzin; dla Bogumiły i Krzysztofa Chałupka  okazji 30 rocz. Ślubu; dla Jakuba Jurewicz z okazji 10 rocz. urodzin;  dla rodziny Błachowicz o umocnienie w wierze i pocieszenie oraz dla dziecka Aleksa Józefa Szymkiewicz z okazji chrztu św.  z bł. dla wszystkich rodzin
IV – Za + dziadków Marię i Józefa, Mariannę i Walentego, + Annę i + z pokr.

V – SUMA ODPUSTOWA
Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł. dla Parafian oraz o ustanie pandemii i łaskę przystępowania do Sakramentów św.

PONIEDZIAŁEK – 20.04.2020

  8.00

I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Andrzeja z okazji 65 rocz. urodzin z podz. za 46 lat pracy pracy zawodowej i o bł. na czas emerytury
II – Do Mił. Boż. z podz. za łaski z prośbą o zdrowie, wstawiennictwo MBNP i Boże bł. dla Edeltraudy Broja z błog. dla rodziny  

18.00

I – Za + syna Stanisława w 2 rocz. śmierci, + męża Władysława Górny i + z rodziny
II –  Za + Piotra Szweda w 20-tą rocznicę śmierci

WTOREK – 21.04. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

I – Za + Jana Chmura z okazji ziemskich urodzin
II –  Intencja wolna
Nabożeństwo do św. Antoniego w intencji chorych

18.00

I – Za + żonę Krystynę w 4 rocz. śmierci, + teściów Mikołaja i Marię Progsza, + szwagra Jerzego, Wincentego i Józefa i + z pokr.
II –  Intencja wolna

ŚRODA – 22.04. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

Za + Wojciecha Nideckiego, + żonę Anielę i + z pokr
Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00

I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski, zdrowie i z prośbą o bł. dla Ewy i Zbigniewa Dabińskich z okazji 10 rocz. ślubu z bł. dla rodziny
II Intencja wolna

CZWARTEK – 23.04. 2020 – Uroczystość św. Wojciecha, bpa

8.00

I – Do Opatrzności Bożej o wstawiennictwo Jezusa Miłosiernego z prośbą o uzdrowienie siostry Marii Suszek i o szczęśliwy przebieg zabiegu przeszczepu szpiku
II –  Za + Józefa Hajski w 16 rocz. śmierci i za + rodziców z obu stron

18.00

IIZb. za zmarłych: Intencja wolna

PIĄTEK – 24.04. 2020 – Dzień Powszedni

8.00

I – Do Bożej Opatrzności za wst. MBNP dziękując za odebrane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie i siły do pokonywania trudów dnia codziennego dla Ks. Marka i Ks. Roberta
II – Do Mił. Bożego z podz. za wszystkie otrzymane łaski i z prośbą o to, aby Duch Św. oświecał swoją mądrością oraz o umocnienie w wierze dla Gertrudy, Reginy i Weroniki z okazji urodzin

18.00

Zb. do Mił. Bożego.: Za + ojca Alfreda Lis w 19 rocz. śm., + dziadków Annę i Maksymiliana, + Gertrudę i Pawła, + Gabrielę i + z pokr.
Nowenna do Bożego Miłosierdzia o ustanie epidemii

SOBOTA – 25.04. 2020  – Święto św. Marka Ewangelisty

8.00

I – Do Mił. Boż. za wst. Św. Marka o bł. dla rolników i ich rodzin
IIIntencja wolna
Modlitwa błagalna przy krzyżu

16.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00

I – Za Marię i Władysława Zięba, + rodziców z obu stron
II –  Intencja wolna

III NIEDZIELA Wielkanocna – 26.04. 2020

8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i z prośbą o bł. dla Brygidy z ok. 50 rocz. urodzin z bł. dla rodzin Brym i Zobawa

10.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Anny Grabowskiej z okazji 76 rocz. urodzin i Karoliny Babak z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; dla Henryka Bartos z okazji 70 rocz. urodzin;  dla Anny i Mariana z okazji 34 rocz. ślubu z bł. dla wszystkich rodzin

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Grzegorza Pruchnickiego z okazji 40 rocz. urodzin; dla Danuty i Marka Jarząb z okazji 33 rocz. z bł. dla ich rodzin

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski, zdrowie i z prośbą o bł. dla Lilianny i Piotra Jańczyk z okazji 28 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny