NIEDZIELA – Uroczystość Trójcy Najświętszej – 7.06. 2020

8.00

Za + żonę Krystynę Świgost w 6 rocz. śmierci

10.00

Za + Jana i Mariannę Sternakowskich i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Pauliny i Tomasza Ptak z okazji 12 rocz. ślubu; dla Klaudii Tyszko z okazji 30 rocz. urodzin i o radość wieczną dla Grzegorza i Stanisława oraz dla Wiktorii Ewy Gałązka z okazji roczku z bł. dla ich rodzin

17.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Barbary i Marka Waniek z okazji 18 rocz. ślubu z bł. dla rodziny