NIEDZIELA – Uroczystość Wszystkich Świętych – 1.11.2020

7.30 – Godzinki o NMP

8.00

Za + rodziców Mariannę i Juliana Tutaj, + braci, siostrę, szwagra, + Bożenkę i Adasia, + z rodziny Głusek, + rodziców Helenę i Jana Żurakowskich, + brata Zdzisława, wnuczka Adasia, + z rodziny Staruchowicz i dusze w czyśćcu cierpiące

10.00

Za + męża Marka Kuniewicz w 7 rocz. śmierci o radość wieczną

12.00

Za + Annę, Stanisława, Jadwigę Góra, + Franciszka Piwowar, Marię Kirpluk, + Jana i Agnieszkę Knejski, + kapłanów ks. Henryka, ks. Józefa, ks. Piotra i + z tych rodzin

16.00 – Nabożeństwo za zmarłych z modlitwą różańcową

17.00

Za + Jerzego Kostka w 10 rocz. śmierci, + Irmgardę Kostka w 6 rocz. śmierci i + z pokr.