NIEDZIELA – Uroczystość Zesłania Ducha św. – 31.05. 2020

   8.00

Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o zdrowie i bł. dla Bronisława Flak z okazji 70 rocz. urodzin i żony Ireny z okazji 69 rocz. urodzin z bł. dla rodziny

10.00

Za + Jerzego Jankowskiego w 32 rocz. śmierci i + z pokr.

12.00

Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Jerzego Jendrysik z okazji 70 rocz. urodzin i żony Marii z okazji 65 rocz. urodzin; dla Anh Kuziak z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla męża i dzieci; dla synów Pawła i Macieja z prośbą o dary Ducha św.; dla Marcina Kazimierza Prywińskiego i Mai Elżbiety Steć z okazji roczku oraz dla Antoniego Lecha Churski z okazji chrztu św. z bł. dla ich rodzin (roczki i chrzest po mszy św.)

16.15 – Ostatnie nabożeństwo majowe

17.00

Za + męża Jerzego Gorewoda w 1 rocz. śmierci