Ogłoszenia duszpasterskie do odwołania

Drodzy Parafianie !

      W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, na mocy dekretu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca, odwołane zostają Msze św. i nabożeństwa we wszystkich kościołach Diecezji Gliwickiej. Przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. oraz o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. 

Codzienna Msza św. w kaplicy MB Fatimskiej

Zaplanowane na dany dzień intencje mszalne są odprawiane danego dnia przez duszpasterzy w czasie Mszy świętych bez udziału wiernych. (sine populo). Codziennie także sprawowane są msze św. za chorych, walczących z epidemią i o jej powstrzymanie.

Przedsionek naszego Kościoła Miłosierdzia Bożego jest otwarty dla wiernych od godz. 8.00 do godz. 18.00. Jednorazowo w kościele nie może przebywać więcej niż 5 osób.

     Uroczystości pogrzebowe będą ograniczone jedynie do trzeciej stacji (przy grobie na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 5 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale (bez ludu) lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

 

        

             

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do prywatnego rozważania Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali ofiarowanych w intencji pokonania epidemii oraz za nas i za naszych zmarłych. 

Za odprawienie Drogi Krzyżowej zyskujemy odpust zupełny.

Informacja dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców !

Wobec coraz częściej  zadawanych pytań dotyczących Uroczystości I Komunii św. która zaplanowana jest w naszej Parafii na dzień 1 maja 2020 informujemy, że na dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie dać jednoznacznej odpowiedzi czy się odbędzie, czy też nie. Wiadomo że wszyscy, zarówno rodzice jak i my kapłani, chcielibyśmy, aby dzieci mogły w tym terminie przyjąć Pana Jezusa, ale jesteśmy świadomi powagi sytuacji związanej z panującą epidemią, i na pewno będziemy się stosować do wszystkich zaleceń zarówno władz państwowych jak i kościelnych, które będą miały zapewnić wszystkim maksymalną ochronę zdrowia i życia.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Czas koronawirusa nie jest czasem straconym
Wirus, który przybył do Europy z Wuhan w Chinach pokazał, że człowiek nie wszystko może, a eksperymenty genetyczne, gdy wymkną się spod kontroli, stanowią śmiertelne zagrożenie. Na razie skutecznym sposobem uniknięcia zarażenia jest izolacja. Dzięki działaniom rządu narażenie na zachorowanie na tę niebezpieczną chorobę jest w Polsce znacznie mniejsze niż w innych krajach. Izolacja jest oczywiście niedogodnością, ale też czasem podarowanym na refleksję nad własnym życiem i stosunkiem do wiary. Korzystamy z form religijności, dotychczas stosowanych przez ludzi obłożnie chorych. Uczestniczymy we mszach świętych, nabożeństwach i rekolekcjach wielkopostnych w swoich domach dzięki telewizji, radio i internecie.

Jednym z minusów uczestniczenia we mszy św. w domu jest to, że nie można wspomóc parafię w tradycyjny sposób, czyli wrzucając ofiarę na tacę. Dlatego polecamy ofiarowanie dowolnej kwoty przelewem bankowym na konto parafii, aby utrzymać kościół i spłacać zobowiązania zwłaszcza za parafialne media i wykonane prace. Tę kwotę można odliczyć od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

            „Bóg zapłać” wszystkim za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne.  Podobnie jak w latach ubiegłych, istnieje możliwość wsparcia działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenie 1% podatku.

Numer KRS 0000283966; cel – Parafia Miłosierdzia Bożego – Gliwice.
Szczęść Boże na cały tydzień naszych modlitw i starań o powstrzymanie epidemii !
Kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym: 32 332 51 51
lub mailowym: e-mail: m_gora@kuria.gliwice.pl