Ogłoszenia duszpasterskie od 10 do 17 maja

1.Dziś V Niedziela Wielkanocna. W Liturgii Pan Jezus w słowach „Idę przecież przygotować wam miejsce.” zaprasza nas do zawierzenia Jemu całego naszego życia. Dzięki Niemu znamy Ojca, bo drogą do Ojca jest On sam.

Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii. Za wszystkie złożone ofiary, także wpłaty na konto parafii w ramach niedzielnej kolekty składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Pozwalają one na bieżące funkcjonowanie parafii.

2. Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania.

3. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo majowe. W tygodniu od poniedziałku do piątku zapraszamy na te nabożeństwa po mszy św. wieczornej, a w soboty i niedziele o godz. 16.15.

4. Zapraszamy do uczestnictwa w mszach św. w niedzielę. W naszym kościele może przebywać równocześnie do 90 osób (razem z chórami, przedsionkiem i kaplicami). W ławkach należy zajmować miejsca oznaczone. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

5. W środę 13 maja rozpoczynamy cykl nabożeństw fatimskich. W obecnej sytuacji msza św. fatimska w intencjach, które można składać w zakrystii, będzie odprawiana o godz. 18.00, a po niej nabożeństwo majowe z modlitwą różańcową bez procesji.

6. Przyszła niedziela jest III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby funkcjonowania Parafii.

7. Rodziców dzieci I-szo komunijnych informujemy, że zgodnie z zaleceniami naszej diecezji termin pierwszej Komunii świętej został przełożony na sobotę 26 września br. Szczegóły zostaną podane po wakacjach. Z racji sytuacji to rodzina będąca Kościołem domowym powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową. Na końcu ogłoszeń umieszczony jest list ks. Biskupa Jana Kopca, naszego Ordynariusza, do tegorocznych dzieci I-szo komunijnych i ich rodziców.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom i rodzinom, którzy z troski o dalsze funkcjonowanie parafii złożyły już i składają ofiary na jej utrzymanie. To są jedyne środki, które tworzą budżet naszej parafii. Takie ofiary, także za Msze św., można wpłacać na konto parafialne lub wrzucić do skarbonek w przedsionku kościoła.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Wpłaty opatrzone adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia:
– dla firm: Ustawa o podatku dochodowym osób prawnych (z dnia 15 lutego 1992 r. Dz.U.Z. 2000 r. Nr 54, poz. 54 z późn. zm.) – art. 18 ust. 1 pkt. 1 – można odliczyć 10% dochodu.
– dla osób prywatnych: 
Ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych (z dnia 26 lipca 1991 r. Dz. U.Z. 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) – art. 26 ust. 1 pkt. 9 – można odliczyć 6% dochodu.

Prosimy także o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku.

Nr KRS 0000283966; cel : Parafia  Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac
i zmagania z trudnościami !

Kancelaria parafialna w trybie telefonicznym: 32 332 51 51;
mailowym: m_gora@kuria.gliwice.pl

List do dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej
oraz ich rodziców

 Kochane Dzieci Komunijne!

Znacie na pewno opowieść o tym, jak Jezus wraz ze swoimi przyjaciółmi (apostołami) wsiadł do łodzi, aby przepłynąć na drugą stronę jeziora. Nagle zerwała się burza i coraz większe fale uderzały w płynącą łódź. Zrobiło się naprawdę niebezpiecznie. Uczniowie bardzo się bali, a Jezus spokojnie spał. W końcu postanowili Go obudzić, wołając: Jezu ratuj, bo giniemy! Jezus wstał, rozkazał falom i wiatrowi się uciszyć, i… burza zniknęła, zrobiło się cicho… Jezus spojrzał na apostołów i zapytał, dlaczego się bali, dlaczego nie ufali, że jeśli On jest z nimi, to są bezpieczni, nic im nie grozi (por. Mt 8,23-27).

Dobrze wiecie, że na świecie panuje pandemia. Wielu ludzi boi się zarażenia koronawirusem. Nie możemy się spotykać w szkole, spędzać wspólnie czasu z rówieśnikami, nie możemy robić wielu różnych rzeczy, które lubimy, bo nam zagrażają tak, jak burza apostołom. Nie możemy również wspólnie świętować tak, jak dotychczas w naszych kościołach. Nawet najważniejszą dla Was i całej Waszej parafii uroczystość Pierwszej Komunii ze względu na Wasze bezpieczeństwo musieliśmy przenieść na późniejszy czas. Niestety musicie poczekać trochę dłużej na pełne spotkanie z Jezusem w „Białym Chlebie”. Dlatego piszę do Was ten list.

Pragnę Wam powiedzieć, że mimo tego, co się dzieje na świecie i w naszym kraju, Jezus jest ciągle z nami tak, jak był w łodzi z uczniami. Wtedy, w trakcie burzy na jeziorze, potrafił spokojnie zasnąć, wiedział, że nikomu nic nie grozi. Dziś On mówi do Was: Nie bójcie się, ja jestem z Wami!

Chcę Was zapewnić, że wielu ludzi modli się za Was, Drogie Dzieci. Wiem, że księża z Waszych parafii, siostry zakonne, katecheci, Wasi rodzice, dziadkowie i całe Wasze rodziny otaczają Was „płaszczem modlitewnej opieki”. Proszę Was, Wy też się módlcie, abyście, gdy tylko będzie to możliwe, były przygotowane na spotkanie z Jezusem, Jego miłością i pokojem w pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej. Nie zapomnijcie o tych wszystkich, którzy Was kochają: Waszych rodzicach, rodzeństwie, dziadkach, chrzestnych, księżach, katechetach, wspierajcie ich codziennymi, małymi gestami miłości.

Zaufajcie Jezusowi! On chce naszego dobra! On nie pozwoli nam zginąć! On uciszy każdą burzę w naszym życiu!
Kochane Dzieci, modlę się za Was, Waszych rodziców, rodziny i przyjaciół, żeby radość oczekiwania na Pierwszą Komunię Świętą ciągle wzrastała. A kiedy zagrożenie wirusem przeminie, wtedy będziecie z większą radością świętować w Waszym kościele ten ważny dla Was dzień.

Drodzy Rodzice!

Zdaję sobie sprawę z tego, że poczyniliście już wiele starań, aby uroczystość pierwszokomunijna Waszych dzieci była dla nich i całej rodziny wielkim świętem. Pewnie myślicie już intensywnie o wyjątkowym przeżyciu Eucharystii, podczas której Pan Jezus po raz pierwszy przyjdzie do serc Waszych dzieci, a także o rodzinnym spotkaniu. Niestety z racji pandemii i ze względów bezpieczeństwa uroczystość musimy przełożyć. Ufam, że dobrze wykorzystacie ten czas na duchowe przygotowanie swoich dzieci i całej rodziny na ważne wydarzenia. Bądźcie inicjatorami modlitwy w Waszych Domowych Kościołach. Módlcie się z dziećmi i za dzieci. Dajcie im wiele wsparcia i miłości. Czytajcie dzieciom Pismo Święte, uczestniczcie z nimi w niedzielnej Mszy świętej przez transmisję medialną lub, jeśli możecie, w kościele, wspierajcie je w spotkaniach z katechetami podczas zdalnego nauczania.

W życiu nic nie dzieje się przypadkowo. Każde wydarzenie, nawet to trudne, uczy nas czegoś bardzo ważnego, kształtuje nasze człowieczeństwo, przygotowuje nas do dalszego życia. Ufam, że również trudny czas zmagania się z koronawirusem jest dla nas nauką zaufania Bogu, podobnie jak dla apostołów lekcją ufności był czas burzy na jeziorze, o którym pisałem Waszym dzieciom. I podobnie jak Wasze Dzieci, również Was zapewniam o wielu modlitwach płynących do Boga za Was od duszpasterzy, katechetów i całych Waszych parafii oraz Waszych biskupów.

Zaufajcie Bogu, a On będzie działał w Waszym życiu swoim pokojem, dobrocią, miłością, cierpliwością i szczęściem. On uciszy burzę, która rozpętała się w dzisiejszym świecie! Błogosławię Was i Wasze rodziny w tym oczekiwaniu na pierwszą spowiedź i zjednoczenie z Jezusem w Pierwszej Komunii Świętej Waszych dzieci.

Wasz  Biskup + Jan Kopiec Biskup Gliwicki

Gliwice, dnia 5 maja 2020 roku