Ogłoszenia duszpasterskie od 11 do 18 lipca

1.Przeżywamy dziś XV niedzielę zwykłą w ciągu roku. W Liturgii Słowa spotykamy Chrystusa, który z orędziem „Królestwa Bożego” posyła swoich uczniów. Treść tego orędzia nie zmienia się przez wieki, a dzisiaj szczególnie jest aktualna, chociaż wielu ludzi nie chce słyszeć o nawróceniu.

            Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na potrzeby utrzymania parafii. Za wszystkie złożone ofiary, także wpłaty na konto parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Przypominamy, że obowiązuje letni porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św., a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

3. We wtorek 13 lipca przypada dzień fatimski. O godz. 19.00 zapraszamy na mszę św. fatimską w intencjach, które można składać w zakrystii, po której modlitwa różańcowa w intencji pokoju i zakończenia pandemii z procesją światła. O prowadzenie różańca, przystrojenie i niesienie figury Fatimskiej prosimy członków parafialnych „Margaretek”.

4. Przyszła niedziela jest także III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby utrzymania parafii, szczególnie na prace serwisowe kościelnych dzwonów i ich zawieszenia, które zostały wykonane w ubiegły piątek.

5. Także od przyszłej niedzieli 18 lipca będziemy obchodzić XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia”, dlatego po Mszach św. będziemy błogosławić kierowców i poświęcać nasze pojazdy oraz zbiórka do puszek na pomoc dla Polskich Misjonarzy w ramach akcji „MIVA Polska św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy bez wypadku” na misyjne środki transportu. Każdy kto wesprze swoją ofiarą naszych misjonarzy otrzyma okolicznościową pamiątkę do pojazdu.  

6. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem darowizna na cele kultu religijnegodającym możliwość odliczenia od podatku. Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

XXII Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa

W dniach od 18 do 25 lipca po raz dwudziesty drugi, obchodzimy w Kościele w Polsce Tydzień św. Krzysztofa. Obchody te organizowane są przez misyjne stowarzyszenie MIVA Polska, zajmujące się pomocą misjonarzom w zdobywaniu środków transportu. Obchody te związane są ze wspomnieniem świętego Krzysztofa, który jest czczony jako Patron Kierowców i Podróżujących. Jego popularny wizerunek umieszczamy często w naszych pojazdach i wzywamy jego pomocy i opieki, szczególnie gdy udajemy się w drogę.

Jednak treść tego Tygodnia nie ogranicza się do spraw związanych z bezpiecznym podróżowaniem i duszpasterską troską o użytkowników drogi, ale mieści w swojej perspektywie sprawę misyjnej działalności Kościoła i jej potrzeb
w zakresie środków transportu.

Myślą przewodnią tegorocznych obchodów są słowa: „W drogę do Źródła Życia”. Ta myśl odnosi się przede wszystkim do Eucharystycznego Źródła, do którego sam Chrystus nas zaprasza. Podczas pandemii dostęp do tego źródła został mocno ograniczony na całym świecie. Wierzący w znacznym stopniu zostali odcięci od tego życiodajnego Źródła, które jest zarazem centrum życia wspólnot chrześcijańskich. W wielu zakątkach świata, gdzie pracują polscy misjonarze
i misjonarki, ta sytuacja trwa dalej i jest wyzwaniem dla misjonarzy.

Drodzy Użytkownicy pojazdów! Uczestnicząc w misyjnej Akcji św. Krzysztofa dziękując za nasze bezpieczne podróże, troszczmy się jednocześnie o bezpieczne, odpowiedzialne i roztropne poruszanie się po drogach i tworzenie kultury bezpieczeństwa na drogach. Zadbajmy koniecznie o trzeźwość za kierownicą i nie zapominajmy o wzajemnej życzliwości i szacunku wobec innych użytkowników drogi.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wypoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl