Ogłoszenia duszpasterskie od 12 do 19 kwietnia

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Ukrzyżowany, który żyje, Oniemiały, który mówi,
Pogrzebany, który przychodzi, Przebity, który się ukazuje,
Umarły, który z martwych powstał,
niech rozraduje Wasze serca.Niech radość i moc zmartwychwstania Chrystusa
zrzuci z nas ciężki kamień, który zastawia wejście do grobu
w tym tak trudnym i niełatwym dla wszystkich czasie,
którym może być samotność, smutek bo tak wiele w nas przygnębienia, byśmy weszli do radości życia.

życzą Duszpasterze!

1. Dziś Niedziela Zmartwychwstania PańskiegoWielkanocświęto świąt chrześcijańskich, święto największego wydarzenia w historii zbawienia ludzkości. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału
w niedzielnej mszy świętej.
Zachęcamy wszystkich do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów zwłaszcza poprzez telewizję: z Watykanu, Jasnej Góry, Katedry Gliwickiej czy krakowskich Łagiewnik. Transmisje uroczystości z naszej gliwickiej katedry prowadzi TV Imperium (dostępna przez kabel lub internet) https://tvimperium.pl

2. Ze względu na stan epidemiczny wszyscy wierni są zachęceni do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez komunię świętą duchową, którą można przyjąć posługując się następującą modlitwą: Jezu mój, wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę zjednoczyć się z Tobą w mojej duszy. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do mego serca. Jednoczę się z Tobą jakbyś rzeczywiście był we mnie obecny, oddaję Ci się zupełnie i proszę gorąco: nie dozwól, abym kiedykolwiek oddalił się od Ciebie. Amen.

3. Od Wielkiego Piątku trwamy w dziewięciodniowej nowennie przed uroczystością Bożego Miłosierdzia, która jest także naszym uroczystością odpustową w przyszłą niedzielę 19 kwietnia.

4. W najbliższy piątek oktawy wielkanocnej nie obowiązuje post.

Informacja dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców !

Nie będzie planowanej I-szej Komunii św. w dniu 1 maja. Świadomi powagi sytuacji związanej z panującą epidemią będziemy się stosować do wszystkich zaleceń zarówno władz państwowych jak i kościelnych, które mają zapewnić wszystkim maksymalną ochronę zdrowia i życia. I-sza Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole i po konsultacjach z rodzicami.

Zarządzenia diecezjalne dotyczące Sakramentów św.

I. Sakrament chrztu św. W trakcie sprawowania Sakramentu należy bezwzględnie zachować zasadę obecności 5 osób nie licząc szafarza sakramentu. Jeżeli nie ma zagrożenia życia dziecka, należy sugerować rodzicom dziecka, by sprawowanie sakramentu odłożyć na czas po pandemii.

II. Sakrament bierzmowania i wizytacje kanoniczne oraz Pierwsza Komunia święta i pierwsza spowiedź dzieci.  Udzielanie Sakramentu Bierzmowania oraz kontynuacja przerwanej wizytacji kanonicznej, zostaną wznowione po 31 sierpnia br. Szczegółowy harmonogram zostanie opracowany i podany do wiadomości po złagodzeniu ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe.
Te same ograniczenia czasowe dotyczą Pierwszej Komunii Świętej i związanej z tym pierwszej spowiedzi dzieci, jednakże ostatecznie uzależnione to będzie od wznowienia zajęć w szkołach.

III. Sakrament małżeństwa. Ze względu na stan epidemiczny duszpasterze są zobowiązani do tego, aby umożliwić nupturientom przełożenie terminu zawarcia małżeństwa kanonicznego na czas bardziej dogodny. Obowiązkiem duszpasterzy jest pouczenie nupturientów o czasowym ograniczeniu ważności zaświadczenia z USC o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa według prawa polskiego. W przypadku sprawowania tego sakramentu bezwzględnie należy przestrzegać przepisów władz państwowych co do ilości obecnych w kościele osób (nie więcej niż 5).

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

„Bóg zapłać” wszystkim za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne składane na konto na utrzymanie kościoła i parafii w tym trudnym i dla Was samych czasie. Jednym z minusów uczestniczenia we mszy św. w domu jest to, że nie można wspomóc swojej parafii w tradycyjny sposób, czyli wrzucając ofiarę na tacę, dlatego polecamy ofiarowanie dowolnej kwoty przelewem bankowym na konto parafii, aby utrzymać kościół i spłacać zobowiązania za media i wykonane prace. Tę kwotę można odliczyć od podatku.
Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Prosimy także o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku na jej rzecz.  Nr KRS 0000283966; cel :Parafia  Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Kancelaria parafialna w trybie telefonicznym: 32 332 51 51;
mailowym: m_gora@kuria.gliwice.pl