Ogłoszenia duszpasterskie od 16 do 23 maja

1.W dzisiejszą niedzielę obchodzimy Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, która jest dopełnieniem tajemnicy zmartwychwstanie. Jezus powraca do Ojca. Jednocześnie zapewnia nas o swojej obecności w Kościele oraz o tym, że powróci powtórnie na końcu czasów. Dzisiejsza uroczystość przypomina nam również, że nasza ojczyzna jest w niebie. Prośmy dziś Boga, by umacniał naszą nadzieję i stale wskazywał drogę do domu Ojca.

Kolekta dzisiejszej III niedzieli miesiąca jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – na potrzeby parafii, szczególnie na prace serwisowe kościelnych dzwonów i ich zawieszenia. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności.

2. Dzisiaj o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo majowe, a w tygodniu po Mszach św. wieczornych. Starajmy się jak najliczniej uczestniczyć w tych pięknych nabożeństwach Maryjnych.

3. W sobotę o godz. 9.30 w naszej gliwickiej katedrze święcenia prezbiteratu przyjmie sześciu diakonów naszej Diecezji, a wśród nich pochodzący z naszej Parafii ks. diakon Emanuel Polok, który w przyszłą niedzielę o godz. 12.00 odprawi swoją mszę św. Prymicyjną.

4. W przyszłą niedzielę obchodzimy Uroczystość Zesłania Ducha św., która kończy Okres Wielkanocny.

5. W sobotę od godz. 16.00 do 16.30 okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki!