Ogłoszenia duszpasterskie od 17 do 24 maja

1.Dziś VI Niedziela Wielkanocna. W Liturgii Słowa Pan Jezus obiecuje nam Ducha św., który jest naszym Uświęcicielem i Ożywicielem. Otwórzmy nasze serca na przyjęcie i spełnienie się tej obietnicy w naszym życiu osobistym, rodzinnym i parafialnym.

        Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli miesiąca jest naszą comiesięczną cegiełką na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii. Za wszystkie złożone ofiary, także wpłaty na konto parafii w ramach niedzielnej kolekty składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Pozwalają one na bieżące funkcjonowanie parafii.

2. Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona i obowiązuje aż do odwołania.

3. Dziś o godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo majowe. W tygodniu od poniedziałku do piątku zapraszamy na te nabożeństwa po mszy św. wieczornej, a w soboty, niedziele o godz. 16.15.

4. Zapraszamy do uczestnictwa w mszach św. w niedzielę. W ławkach należy zajmować miejsca oznaczone. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.

5. Od poniedziałku do środy przypadają tzw. Dni Krzyżowe przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego, w które modlimy się w intencji rolników, o urodzaje, pogodę i błog. w naszej pracy.

6. Rodziców dzieci I-szo komunijnych informujemy, że zgodnie z zaleceniami naszej diecezji termin pierwszej Komunii świętej został przełożony na sobotę 26 września br. Szczegóły zostaną podane po wakacjach. Z racji sytuacji to rodzina będąca Kościołem domowym powinna przejąć obowiązek kontynuacji przygotowania do uroczystości swoich dzieci poprzez wspólną modlitwę w rodzinie, wyjaśnianie prawd wiary i katechezę domową.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom i rodzinom, którzy z troski o dalsze funkcjonowanie parafii złożyły już i składają ofiary na jej utrzymanie. To są jedyne środki, które tworzą budżet naszej parafii. Takie ofiary, także za Msze św., można wpłacać na konto parafialne lub wrzucić do skarbonek w przedsionku kościoła.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Wpłaty opatrzone adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia od podatku.

Zapowiedzi przed święceniami

Rektor Wyższego Międzydiecezjalnego Seminarium Duchownego w Opolu informuje, że Emanuel Polok, alumn V roku, syn Joachima i Małgorzaty,13 czerwca br. ma zamiar przyjąć święcenia diakonatu, a w przyszłości święcenia kapłańskie. Po myśli kanonu 1043 KPK, wierni mają obowiązek powiadomić proboszcza o nieprawidłowościach i przeszkodach do święceń.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac
i zmagania z trudnościami !

Kancelaria parafialna w trybie telefonicznym: 32 332 51 51;
mailowym: m_gora@kuria.gliwice.pl