Ogłoszenia duszpasterskie od 18 do 25 kwietnia

1.Dziś przeżywamy III-cią niedzielę wielkanocną. Jak Apostołowie nad Morzem Tyberiadzkim, spotykamy Zmartwychwstałego w Słowie i przy łamaniu chleba. Niech to spotkanie umacnia nas w wierze, nadziei i miłości na cały rozpoczynający się kolejny tydzień.

Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli miesiąca jest naszą comiesięczną cegiełką – darem na potrzeby utrzymania naszej Parafii, za które składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dziś kończy się 77 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Jesteśmy wezwani do Miłosierdzia”, dlatego
w po mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby „Caritas” Diecezji i Parafii.

3. Dziś rozpoczyna się także XIII Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem „Jam jest chleb życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie” (J 6,35) oraz  po raz piąty narodowe Czytanie Pisma Świętego, któremu słowa: “Zgromadzeni na świętej wieczerzy”.  Celem tego wydarzenia jest ponowne odkrywanie i pogłębianie znaczenia Słowa Bożego w życiu Kościoła i w osobistym życiu wiernych.

4. W środę o godz. 18.00 zapraszamy dzieci I-szo komunijne wraz z jednym z rodziców na Mszę św., po której odbiór strojów komunijnych i podjęcie ostatecznej decyzji o terminach I-szej komunii w naszej Parafii.

5. Informujemy kandydatów do Sakramentu Bierzmowania, ze najbliższe spotkanie formacyjne odbędzie się 11 maja na mszy św. o godz. 18.00

6. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku. W naszej kancelarii istnieje także możliwość składania ofiar i wpłat drogą elektroniczną.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Również w tym roku prosimy o przekazanie 1% podatku na parafię.
Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Bóg Miłosierny niech nas prowadzi w całym Tygodniu!

Wszelkie informacje na stronie internetowej: www.milosierdziegliwice.pl.
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: m_gora@kuria.gliwice.pl