Ogłoszenia duszpasterskie od 18 do 25 lipca

1.Przeżywamy dziś XVI niedzielę zwykłą w ciągu roku. W Liturgii Słowa spotykamy Chrystusa, który przypomina nam prawdę, że człowiek to nie maszyna, dlatego musi odpocząć. Przeżywając czas wakacji, prośmy Pana, aby nasz czas wolny nie oddalał nas od Boga i bliźnich, lecz jeszcze bardziej nas do siebie nawzajem zbliżał.

Kolekta dzisiejsza jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby utrzymania parafii, szczególnie na spłacenie należności za prace serwisowe kościelnych dzwonów i ich zawieszenia, które kosztowały 15 612 zł.  Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po Mszach z racji rozpoczęcia XXII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa, pod hasłem: „W drogę do Źródła Życia”, będziemy błogosławić kierowców i poświęcać nasze pojazdy oraz zbiórka do puszek na pomoc dla Polskich Misjonarzy w ramach akcji „MIVA Polska św. Krzysztof – podaruj 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy bez wypadku” na misyjne środki transportu. Każdy kto wesprze swoją ofiarą naszych misjonarzy otrzyma okolicznościową pamiątkę do pojazdu.

3. Przypominamy, że obowiązuje letni porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św., a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

4. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć i wakacyjnego odpoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl