Ogłoszenia od 19 do 26 kwietnia

Z okazji Naszego Odpustu ku czci Bożego Miłosierdzia wszystkim Parafianom i Czcicielom Jezusa Miłosiernego, składamy serdeczne życzenia: zdrowia, błogosławieństwa Bożego,  ustania pandemii i łaski przystępowania do Sakramentów św. oraz Pokoju płynącego z zawierzenia   Zmartwychwstałemu Królowi Miłosierdzia.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1.Dziś Święto Bożego Miłosierdzia, które dla naszej Parafii jest także Uroczystością odpustową. Święto Miłosierdzia ma być nie tylko dniem szczególnej czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, a szczególnie dla grzeszników. Pan Jezus związał bowiem z tym świętem wielkie obietnice. Wielkość tego święta polega także na tym, że wszyscy, nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą uprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą.

2. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej mszy świętej. Zachęcamy do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów. Transmisje uroczystości z naszej gliwickiej katedry prowadzi TV Imperium (dostępna przez kabel lub internet) https://tvimperium.pl

3. Ze względu na najnowsze wytyczne Służb Państwowych, informujemy, że od PONIEDZIAŁKU – 20 kwietnia, podczas Mszy św. i innych obrzędów w naszym kościele może przebywać równocześnie około 80 osób (biorąc pod uwagę metraż naszej świątyni razem z chórami, przedsionkiem i kaplicami). Osoby te powinny posiadać maski ochronne oraz zachować bezpieczną odległość między sobą, dlatego prosimy o zajmowanie miejsc oznaczonych na ławkach przez rozmieszczone karty z modlitwą oraz stojących z zachowaniem odstępu. Do Komunii św. należy podchodzić z zachowaniem odpowiedniej odległości między poszczególnymi osobami. Zaleca się, aby Komunię św. przyjmować na rękę. Natomiast osoby przyjmujące Komunię św. do ust powinny przyjmować ją na końcu. Kapłan udzielający Komunii św. musi obowiązkowo zdezynfekować ręce zarówno przed jej rozdaniem, jak i po zakończeniu obrzędu.

4. W piątek po wieczornej Mszy św. nowenna do Bożego Miłosierdzia w intencji ustania epidemii.

5. W sobotę z racji święta św. Marka Ewangelisty po Mszy św. porannej w intencji rolników nabożeństwo błagalne o urodzaje i błogosławieństwo w pracy na roli.

Informacja dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców !
Nie będzie planowanej I-szej Komunii św. w dniu 1 maja. Świadomi powagi sytuacji związanej z panującą epidemią stosując się do zaleceń władz państwowych i kościelnych informujemy, że I-sza Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole i po konsultacjach z rodzicami.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Kryzys pandemiczny jak wiemy, to przede wszystkim problem zagrożenia zdrowia i życia, ale nie tylko. To także problem ekonomiczny. Dla wielu załamały się budżety firmowe, rodzinne, radykalnie zmniejszyły się dochody. Jest po prostu także pod tym względem ciężko. Nietrudno się domyślić, że również nasza parafia została pozbawiona jakichkolwiek dochodów. Budżet parafii nie otrzymuje żadnych dotacji, a rachunki przychodzą.
Dlatego prosimy, rozumiejąc i Waszą, Drodzy Parafianie, trudną sytuację, o zamawianie intencji, składanie ofiar i pomoc w dalszym funkcjonowaniu parafii. Trudno o tym dzisiaj mówić, ale z ogromną wdzięcznością myślę o wszystkim, coście zdołali zbudować i zrobić w minionych latach właśnie swoją troskliwą ofiarnością.
Wyrażam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom i rodzinom, którzy z troski o dalsze funkcjonowanie parafii złożyły już i składają ofiary na jej utrzymanie. To są jedyne środki, które tworzą budżet naszej parafii. Takie ofiary, także za Msze św., można wpłacać na konto parafialne lub wrzucić do skarbonek w przedsionku kościoła. Ofiary składane przez konto można odliczać od podatku.  

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Prosimy także o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku na jej rzecz.
Nr KRS 0000283966; cel : Parafia  Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Kancelaria parafialna
w trybie telefonicznym: 32 332 51 51;
mailowym: m_gora@kuria.gliwice.pl

Szczęść Boże na cały kolejny tydzień !