Ogłoszenia duszpasterskie od 19 do 26 sierpnia 2018

1.Dziś XX niedziela zwykła w ciągu roku. W Liturgii Słowa usłyszymy wezwanie do poszukiwania mądrości życiowej. Jej źródłem jest tylko Bóg. Niech to niedzielne spotkanie z Nim w Jego Słowie i Eucharystii umocni w nas tę cnotę, byśmy przez ten kolejny tydzień i całe nasze życie postępowali jako mądrzy i roztropni chrześcijanie.

Kolekta dzisiejszej trzeciej niedzieli jest naszym specjalnym daremcegiełką na potrzeby dokończenia naszej budowy. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. W dzisiejszą niedzielę Pielgrzymka Niewiast do Piekar Śląskich. W naszych modlitwach pamiętajmy o Paniach z naszej Wspólnoty, które u stóp Matki Bożej Sprawiedliwości i Miłości Społecznej wypraszają Boże łaski dla siebie, naszych rodzin i całej Parafii.

3. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

4. Przypominamy, że obowiązuje letni porządek nabożeństw. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za wszystkie prace dla Parafii i za dbałość o czystość i wystrój kościoła.

Trwa kolejny etap prac przy wykończeniu obejścia. Z tej racji gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć
i wakacyjnego odpoczynku!

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
email: m_gora@kuria.gliwice.pl