Ogłoszenia duszpasterskie od 20 do 27 października

1.Dziś już XXIX niedziela zwykła w ciągu roku obchodzona jako niedziela misyjna. Liturgia Słowa przypomina nam o potrzebie wytrwałej modlitwy. Ofiarujmy dziś naszą modlitwę wszystkim misjonarzom i misjonarkom, szczególnie pochodzącym z naszej Ojczyzny, aby owocnie i skutecznie mogli głosić Prawdę Ewangelii tam, gdzie najbardziej jej brak.

2. Dziś Słowo Boże głosi ks. Marian Krojenka, budowniczy kościoła MB Różańcowej w Zabrzu – Grzybowicach, który zbiera ofiary na potrzeby tego dzieła. Nasza kolekta inwestycyjna jest przeniesiona na przyszłą niedzielę.

3. Także dzisiaj rozpoczyna się Tydzień Misyjny w kościele, dlatego po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom i krajom misyjnym.

4. Przez cały październik zapraszamy na nabożeństwa różańcowe odprawiane w tygodniu po Mszach św. wieczornych, a w soboty i niedziele o godz. 16.15.

5. We wtorek przypada liturgiczne wspomnienie św. Jana Pawła II, dlatego po mszach św. oddanie czci Jego relikwiom.

6. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św.

7. W sobotę od godz. 16.00 do 16.50 zapraszamy okazja do Sakramentu Pokuty.

8. W przyszłą niedzielę kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką inwestycyjną na potrzeby naszej budowy. Aby jak najszybciej zakończyć nasze prace przy obejściu gorąco apelujemy o wsparcie duchowe i materialne wg własnych możliwości.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Podziękowania składamy  za dbałość o czystość i wystrój naszego kościoła oraz za pomoc w pracach przy naszym kościele i obejściu. Nadal prowadzone są prace wykończeniowe przy kościele i obejściu. Prosimy o wsparcie materialne tego przedsięwzięcia.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl