Ogłoszenia duszpasterskie od 22 do 29 marca

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu  nazywana niedzielą radości „Laetare”. W tradycji rzymskiej jest to „niedziela róż”, ponieważ w tym dniu obdarowywano się pierwszymi kwiatami zakwitających róż, a Papież poświęcał złotą różę, którą ofiarowywał osobie zasłużonej dla Kościoła.Chociaż trudno jest nam dziś o radość, to pamiętajmy, że jedynym prawdziwym jej źródłem jest wiara wypływająca ze zwycięstwa Chrystusa nad śmiercią w Jego Tajemnicy Zmartwychwstania.

Drodzy Parafianie !

      W związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce, na mocy dekretu Biskupa Gliwickiego Jana Kopca z dnia 14 marca br., odwołane zostają Msze św. i nabożeństwa we wszystkich kościołach i kaplicach Diecezji Gliwickiej. Przypominamy o udzielonej dyspensie od obowiązku udziału w niedzielnej Mszy św. oraz o możliwości uczestniczenia w Eucharystii za pośrednictwem środków społecznego przekazu. 

   Zaplanowane na dany dzień intencje mszalne zostaną odprawione danego dnia przez miejscowych duszpasterzy w czasie indywidualnych Mszy świętych bez udziału wiernych. (sine populo)
 
     Kościół Miłosierdzia Bożego w Gliwicach będzie otwarty dla wiernych w niedzielę od godz. 8.00 do godz. 12.00, a od poniedziałku do soboty w godzinach rannych od 8.00 do 9.00 i godzinach popołudniowych od 18.00 do 19.00, (w sobotę  od 17.00 do 18.00). W tym czasie będzie okazja do osobistej adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy i przyjęcia sakramentu pokuty. Jednorazowo w kościele nie może przebywać więcej niż 50 osób.

     Uroczystości pogrzebowe będą ograniczone jedynie do trzeciej stacji (przy grobie na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 50 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona w dniu pogrzebu, ale sine populo (bez ludu) lub w terminie późniejszym, w zależności od ustaleń z rodziną zmarłego.

Kancelaria parafialna czynna wyłącznie w trybie telefonicznym: 32 332 51 51 lub mailowym: e-mail: m_gora@kuria.gliwice.pl

     W tych dniach zachęcamy Parafian do codziennej modlitwy różańcowej zakończonej Apelem Jasnogórskim, w łączności duchowej z miejscowymi duszpasterzami o godz. 20.30 oraz do codziennej lektury Pisma św. i uczestnictwa w nabożeństwach transmitowanych w TV, Radio i internecie.

      Zasady obowiązują do odwołania.                

ks. Marek Góra – proboszcz
ks. Robert Maszczyk – wikariusz

codzienne msze św. w kaplicy MB Fatimskiej (bez ludu)

Ze względu na obecną sytuację epidemiologiczną zachęcamy do prywatnego rozważania Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali ofiarowanych w intencji pokonania epidemii koronowirusa oraz za nas i za naszych zmarłych.
Za odprawienie Drogi Krzyżowej zyskujemy odpust zupełny.      

„Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne.
 
Dziękujemy Wszystkim, którzy już przekazali 1% podatku na parafię. Bardzo prosimy o tę formę wspierania Parafii.
Numer KRS 0000283966; cel – Parafia Miłosierdzia Bożego – Gliwice

Szczęść Boże na cały tydzień naszych modlitw i starań o powstrzymanie epidemii !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
kancelaria tel: 32 332 51 51;  email: m_gora@kuria.gliwice.pl