Ogłoszenia duszpasterskie od 25 października do 1 listopada

  1. Dziś już XXX niedziela zwykła w ciągu roku. Liturgia słowa uwydatnia dzisiaj wielkie przykazanie miłości Boga i bliźniego. Zbawcze dzieło Chrystusa jest właśnie wyrazem miłości względem Ojca i względem ludzi. Chrześcijanin powinien iść tą samą drogą; nie może więc oddzielać miłości bliźniego od miłości Boga. Doskonałą syntezę podaje św. Jan: „Jeśliby ktoś mówił: miłuję Boga, a brata swego nienawidził, jest kłamcą, albowiem kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi.”
  2. Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby utrzymania i funkcjonowania Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.
  3. W dzisiejszą niedzielę na zakończenie Tygodnia Misyjnego po mszach św. zbiórka do puszek na pomoc misjonarzom pochodzącym z naszej ojczyzny i krajom misyjnym. Obecnie na misjach pracuje 1833 misjonarzy i misjonarek z Polski.
  4. Dzisiaj o godz. 16.15 zapraszamy na nabożeństwo różańcowe. W tygodniu różaniec przed mszą św. wieczorną o godz. 17.15.
  5. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
  6. Zbliża się listopad – czas szczególnej modlitwy za zmarłych. W kancelarii i zakrystii można składać wypominki – zalecki za zmarłych wraz z ofiarami na potrzeby Parafii. Msze Św. za zmarłych polecanych zostaną odprawione w Dzień Zaduszny oraz za zmarłych będziemy się modlić na różańcu od 2 do 8 listopada.
  7. Informujemy rodziców dzieci pierwszokomunijnych, że nie będzie zaplanowanego na 4 listopada spotkania w kościele. Książeczki zostaną poświęcone i rozdane w późniejszym terminie. Nie będzie także spotkania z kandydatami do bierzmowania w I-szy czwartek listopada.
  8. Można rezerwować także Msze św. na przyszły rok 2021.

Powinność i… dziękczynienie

Święty Jan Paweł II niespełna dwa lata przed swoją śmiercią powiedział: „Modlitwa za zmarłych jest ważną powinnością, bowiem nawet jeśli odeszli w łasce i w przyjaźni z Bogiem, być może potrzebują jeszcze ostatniego oczyszczenia, by dostąpić radości nieba”.

Papież Franciszek w czasie jednej ze środowych katechez natomiast wskazał na jeszcze jeden aspekt. Według niego modlitwa za zmarłych jest przede wszystkim wyrazem wdzięczności z powodu świadectwa tych, którzy nas opuścili, oraz za uczynione przez nich dobro. „Jest ona dziękczynieniem Panu za to, że nam ich dał, a także za ich miłość i przyjaźń”. Innym razem wyjaśniał, że wspomnienie zmarłych, troska o groby i modlitwy w intencji zmarłych są świadectwem ufnej nadziei, zakorzenionej w przekonaniu, że śmierć nie jest ostatnim słowem
o ludzkim losie, ponieważ człowiek jest przeznaczony do nieskończonego życia, zakorzenionego i znajdującego swoje wypełnienie w Bogu.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim, którzy z troski o funkcjonowanie parafii składają ofiary na jej utrzymanie. Takie ofiary, można wpłacać na konto parafialne, a opisane adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki!

Kancelaria parafialna czynna po mszach św.
Informacje na stronie: www.milosierdziegliwice.pl