Ogłoszenia duszpasterskie od 26 kwietnia do 3 maja

1.Dziś III niedziela wielkanocna obchodzona jako Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. I My, podobnie jak uczniowie zmierzający do Emaus spotykamy Zmartwychwstałego w Jego Słowie i przy łamaniu chleba. Niech to dzisiejsze spotkanie z Chrystusem umacnia nas w wierze, nadziei i miłości i leczy nasze rany zwłaszcza teraz, gdy jesteśmy zagubieni z powodu pandemii.

2. Kolekta dzisiejsza jest naszym darem na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii. Za wszystkie złożone ofiary, także wpłaty na konto parafii w ramach niedzielnej kolekty składamy serdeczne „Bóg zapłać”. Pozwalają one na bieżące funkcjonowanie parafii.

3. Przypominamy, że dyspensa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej Mszy św. jest przedłużona  i obowiązuje aż do odwołania. Zachęcamy więc wiernych do korzystania z telewizyjnych, radiowych i internetowych transmisji Mszy św. i nabożeństw.

4. Zapraszamy do uczestnictwa w mszach św. w niedzielę, a tych, którzy, mają obawy lub zabraknie dla nich miejsca zachęcamy do obecności w tygodniu. W naszym kościele może przebywać równocześnie do 90 osób (biorąc pod uwagę metraż naszej świątyni razem z chórami, przedsionkiem i kaplicami). W ławkach należy zajmować miejsca oznaczone naklejonymi kartami z modlitwą. Przypominamy o obowiązku zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki. W niedziele wchodząc do kościoła zabieramy z koszyka w przedsionku karty uprawniające do zajęcia miejsc siedzących: zielone w kościele, różowe na I – szym chórze, żółte na II-gim chórze i białe w kaplicy dla dzieci i MB Fatimskiej. Można też zająć miejsca w korytarzu i salce za zakrystią. Po mszy św. prosimy o zwrot tych kart do oznaczonych koszyków w przedsionku, aby mogły być użyte dla wiernych w kolejnych mszach.

5. We wtorek 28 kwietnia przypada I-sza rocznica poświęcenia naszego Kościoła – o godz. 18.00 Msza św. za Parafian, budowniczych i darczyńców oraz za + budowniczych i ofiarodawców.

6. W czwartek 30 kwietnia (dzień kanonizacji św. Faustyny) przypada całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu w naszej Parafii. Wystawienie Najśw. Sakramentu po Mszy św. porannej do godz. 10.00
i od godz. 14.00 do mszy wieczornej. O godz. 15.00 zapraszamy na Koronkę do Bożego Miłosierdzia. Zachęcamy wszystkich Parafian w tym dniu do modlitewnego czuwania.

7. Od piątku 1-go maja codziennie zapraszamy na nabożeństwa majowe: w tygodniu o godz. 18.30, w soboty i niedziele o godz. 16.15. W ten 1-szo majowy piątek nie ma postu.

8. W sobotę 2 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski. Na Msze św. tej uroczystości zapraszamy już w piątek o godz. 18.00 (msza św. wigilijna) i w sobotę o godz. 8.00 i 10.00.

9. Rodziców dzieci I-szo komunijnych informujemy, ze w naszej diecezji termin pierwszej spowiedzi i Komunii świętej został przełożony na okres po 31 sierpnia br.

10. Zachęcamy do nabycia, „Gościa Niedzielnego”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Kryzys pandemiczny jak wiemy, to przede wszystkim problem zagrożenia zdrowia i życia, ale nie tylko. To także problem ekonomiczny. Dla wielu załamały się budżety firmowe, rodzinne, radykalnie zmniejszyły się dochody. Jest po prostu także pod tym względem ciężko. Nietrudno się domyślić, że również nasza parafia została pozbawiona jakichkolwiek dochodów. Budżet parafii nie otrzymuje żadnych dotacji, a rachunki przychodzą. Dlatego prosimy, rozumiejąc i Waszą, Drodzy Parafianie, trudną sytuację, o zamawianie intencji, składanie ofiar i pomoc w dalszym funkcjonowaniu parafii. Trudno o tym dzisiaj mówić, ale z ogromną wdzięcznością myślę o wszystkim, coście zdołali zbudować i zrobić w minionych latach właśnie swoją troskliwą ofiarnością. Wyrażam serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom i rodzinom, którzy z troski o dalsze funkcjonowanie parafii złożyły już i składają ofiary na jej utrzymanie. To są jedyne środki, które tworzą budżet naszej parafii. Takie ofiary, także za Msze św., można wpłacać na konto parafialne lub wrzucić do skarbonek w przedsionku kościoła. Ofiary składane przez konto można odliczać od podatku.  

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Prosimy także o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku.
Nr KRS 0000283966; cel : Parafia  Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac
i zmagania z trudnościami !

Kancelaria parafialna
w trybie telefonicznym: 32 332 51 51;
mailowym: m_gora@kuria.gliwice.pl

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW od 26 kwietnia do 3 maja

III NIEDZIELA Wielkanocna – 26.04. 2020

  8.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski i prośbą o bł. dla Brygidy z okazji 50 rocz. urodzin z bł. dla rodzin Brym i Zobawa

10.00 Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Anny Grabowskiej z okazji 76 rocz. urodzin i Karoliny Babak z okazji 30 rocz. urodzin z bł. dla rodziny; dla Henryka Bartos z okazji 70 rocz. urodzin;  dla Anny i Mariana z okazji 34 rocz. ślubu z bł. dla wszystkich rodzin

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Grzegorza Pruchnickiego z okazji 40 rocz. urodzin; dla Danuty i Marka Jarząb z okazji 33 rocz. z bł. dla ich rodzin

17.00 – Do Mił. Boż. z podz. za łaski, zdrowie i z prośbą o bł. dla Lilianny i Piotra Jańczyk z okazji 28 rocz. ślubu z bł. dla całej rodziny

PONIEDZIAŁEK – 27.04.2020 – Dzień Powszedni

  8.00 – I – Do Mił. Boż. z podz. i prośbą o zdrowie i bł. dla Damiana Zbozień z okazji 31 rocz. urodzin z bł. dla żony Agnieszki i syna Marcela i całej rodziny          
II
– Za ++ Stanisława, Józefę, Jerzego, Leokadię i Stanisława Stróżykowskich, + Henryka Ciupa i jego rodziców i rodzeństwo oraz dusze w czyśćcu cierpiące  

18.00 – I – Za + męża Stefana Chrostek w 1 rocz. śmierci
           IIIntencja wolna

WTOREK – 28.04. 2020I- sza Rocznica Poświęcenia Naszego Kościoła

  8.00 I – Do Mił. Boż. z podz. za łaski, zdrowie i z prośbą o bł. dla nowożeńców Mateusza i Magdaleny Czorny od rodziców chrzestnych
           II –  Za + Katarzynę i Stanisława Bieńkowskich
Nabożeństwo do św. Antoniego za chorych

18.00 I – Za + Jana Gryguś, + żonę Bronisławę, + rodziców i rodzeństwo z obu stron, + Pelagię Snopkowską, + męża Stanisława i rodziców i rodzeństwo
            II –  Do Mił. Bożego za Parafian, budowniczych, ofiarodawców i za + darczyńców naszego Kościoła

ŚRODA – 29.04. 2020 – Święto św. Katarzyny Sieneńskiej, Patronki Europy

  8.00 – Za + Władysława Sandowicz w 4 miesiące po śmierci – Modlitwa do św. Józefa Opiekuna

18.00 I – Za + Agnieszkę Ozga w 10 rocz. śmierci
           II Intencja wolna

      CZWARTEK – 30.04. 2020 – Dzień Powszedni – Całodzienna Adoracja Najśw. Sakramentu

   8.00 I – Za + Annę Bej i + z pokr.
           II –  Za + z rodzin Przytuła, Kusyk i + Jerzega Kafka
Adoracja Najśw. Sakramentu do godz. 10.00

13.00 – Ślub rzymski: Klaudia Dziemba i Marcin Szmal

14.00Adoracja Najśw. Sakramentu do mszy św. wieczornej 
15.00Koronka do Bożego Miłosierdzia

18.00 Zb. za zmarłych: Za + ojca Alfonsa,  + mamę Elfrydę i + siostrę Urszulę

  I-szy PIĄTEK – 1.05. 2020 – Dzień Powszedni

  8.00 – I – Do Mił. Boż. z podz. za łaskę życia, wiary i powołania z prośbą o dary Ducha św. i bł. dla naszego kleryka Emanuela Polok przed święceniami diakonatu
IIIntencja wolna
Nabożeństwo do Najśw. Serca Pana Jezusa

18.00 – Msza wigilijna z uroczystości NMP Królowej Polski:
I –
Do Mił. Bożego o zdrowie dla siostry Teresy i o bł. dla syna Wojtka z rodziną
IIIntencja wolna
Pierwsze nabożeństwo majowe

SOBOTA – 2.05. 2020  – Uroczystość NMP Królowej Polski

   8.00 – Za + mamę Annę Góra z okazji urodzin i + Jana Knejskiego o radość wieczną

10.00 – Za + Marię Węglowską w 30 rocz. śmierci, + Antoniego, Zenona, Bożenę i Urszulę

16.00 – Okazja do Sakramentu Pokuty

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00I – Do Mił. Boż. dziękując za odebrane łaski, prosząc o Boże błog., zdrowie i siły do pokonywania trudów dnia codziennego dla Ks. Marka i Ks. Roberta od Parafianki
            II – Za + męża Zygmunta Pabisiak, + Zofię, + Jadwigę i Jerzego Bieńkowskich, + z rodzin Pabisiaków, Bieńkowskich i Głuszkowskich

IV NIEDZIELA Wielkanocna – 3.05. 2020

  8.00 – Za + rodziców Rozalię i Józefa, + syna Leszka, + 2 braci Stanisława i Józefa, + siostrę Danusię

10.00 – I – Do Mił. Boż. dziękując za łaski, prosząc o dary Ducha św. na czas egzaminów dla maturzystów
           II – Za + męża Reinholda Mathauschek w rocz. ślubu i za + syna Damiana o radość wieczną

12.00 – Zb. do Mił. Bożego z podz. za łaski z prośbą o zdrowie i bł.: dla Tomasza Jarząb z okazji 32 rocz. urodzin; Oliwii Biały z okazji 10 rocz. urodzin oraz o ustanie pandemii

16.15 – Nabożeństwo majowe

17.00 – Za + Annemarię Kubassa i + z pokr.