Ogłoszenia duszpasterskie od 5 do 12 kwietnia

1.Dziś Niedziela Palmowa, którą rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Obchodzimy pamiątkę triumfalnego wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Chrystus jako Mesjasz i Król, bierze w posiadanie święte miasto królewskie. Pragnie tym samym wskazać na swoje nowe Królestwo. 

2. Przed nami Wielkanoc, szczyt całego roku liturgicznego, największe i najważniejsze święta chrześcijańskiej wiary. Ze względu na wprowadzone ograniczenia, liturgia Wielkiego Tygodnia i świąt Zmartwychwstania Pańskiego będzie celebrowana w katedrach i kościołach bez obecności wiernych.

Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej mszy świętej. Duże zmiany dotyczą sprawowania liturgii w czasie Triduum Paschalnego: nie będzie święcenia pokarmów, adoracji krzyża ani aranżacji Grobu Pańskiego.  Duchowe uczestnictwo w tych ceremoniach będzie jednak możliwe w naszych domowych wspólnotach dzięki rozmaitym formom transmisji. Zachęcamy wszystkich do przeżywania tajemnicy paschalnej Jezusa Chrystusa za pośrednictwem mediów zwłaszcza poprzez telewizję: z Watykanu, Jasnej Góry, Katedry Gliwickiej. Ta nietypowa forma religijnego zaangażowania nie zmienia ani istoty, ani treści obchodów Triduum Paschalnego i Wielkiej Nocy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętowania zwycięstwa Pana Jezusa nad grzechem i śmiercią.

Uznając Bożą miłość wyrażoną w Chrystusowej męce i śmierci, zachęcamy do pojednania się Bogiem poprzez akt żalu doskonałego. W parafiach nie będzie organizowana spowiedź przedświąteczna. Przypomina się jednocześnie, że nie jest możliwa spowiedź przez telefon, internet, itp. W tej wyjątkowej sytuacji akt żalu doskonałego zastępuje sakrament pokuty. Osobiste grzechy wyznamy w spowiedzi w późniejszym czasie; wtedy, kiedy tylko będzie to możliwe.

W Wielki Czwartek wspominamy i przeżywamy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. Przeczytajmy w swoich rodzinach fragment Ewangelii opisujący ustanowienie Eucharystii (np. Łk 22,7–23) Zachęcamy do uczestniczenia w Mszy św. Wieczerzy Pańskiej dzięki zaplanowanym transmisjom. Pamiętajmy o możliwości Komunii duchowej.

Wielki Piątek niech będzie dniem ciszy. To dzień postu ścisłego i wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Ofiarujmy to wyrzeczenie w intencji ustania pandemii. Warto w tym dniu znaleźć czas, aby przed krzyżem przeprowadzić rachunek sumienia, tym bardziej, że nie możemy skorzystać z tradycyjnej spowiedzi. Jeśli to możliwe, rozważmy wspólnie Drogę Krzyżową. Przy zapalonych świecach ustawmy krzyż na stole i oddamy mu cześć. Zachęcamy do przeżycia wielkopiątkowej liturgii za pośrednictwem transmisji, w tym do modlitewnej jedności z papieżem Franciszkiem, podczas prowadzonego przez niego nabożeństwa Drogi Krzyżowej na Watykanie.

W Wielką Sobotę w naszych kościołach nie będzie błogosławienia pokarmów na stół wielkanocny. Proponuje się, aby w tym roku wrócić do starożytnej tradycji wzajemnego błogosławienia siebie w domach. Niech rodzice uczynią znak krzyża na czołach dzieci i odwrotnie, niech ten sam gest uczynią wobec siebie małżonkowie. Prosimy o wspólne, rodzinne odmówienie w tym dniu, najlepiej przy zapalonej świecy – paschale, wyznania wiary. Zachęcamy także do skorzystania z telewizyjnych transmisji liturgii Wigilii Paschalnej. Pamiętajmy o możliwości Komunii duchowej, poprzedzając ją zawsze wzbudzeniem doskonałego żalu.

W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego zachęcamy do wspólnej modlitwy przed bardziej uroczystym niż zwykle śniadaniem wielkanocnym. Zachęcam do pobłogosławienia pokarmów według  podanego na końcu ogłoszeń tekstu modlitwy.

Zachęcam do rodzinnego uczestniczenia w Mszy św. wielkanocnej za pośrednictwem mediów. W południe przyjmijmy w miarę możliwości papieskie błogosławieństwo Urbi et Orbi („Miastu i Światu”). Pozdrawiajmy się paschalnym pozdrowieniem: Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!

3 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym w parafiach nie będzie możliwości skorzystania z sakramentu pokuty w zwyczajnej formie! Niemożliwa jest spowiedź przez środki komunikacji elektronicznej (np. telefon, komunikator internetowy.
Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 960-961) wyraźnie wskazuje, że w razie niemożliwości fizycznej obecności penitenta stosuje się inne drogi pojednania, a nie spowiedź. Zawsze, ilekroć istnieje poważna racja i nie ma sposobności wyspowiadania się, wtedy dla usposobienia duszy do stanu łaski, wierny „jest obowiązany wzbudzić akt żalu doskonałego, który zawiera w sobie zamiar wyspowiadania się jak najszybciej”.

4. Komunia święta wielkanocna. W wykładni trzeciego przykazania kościelnego („Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą”) Konferencja Episkopatu Polski ustaliła, że okres, w którym obowiązuje to przykazanie obejmuje czas od Środy Popielcowej do Niedzieli Trójcy Świętej (w tym roku do 7 czerwca). Ze względu za zaistniałą sytuację zachęca się wiernych do korzystania z Komunii duchowej, po wzbudzeniu skruchy i żalu doskonałego.

5. Zaplanowane na dany dzień intencje mszalne są odprawiane danego dnia przez duszpasterzy w czasie Mszy świętych bez udziału wiernych. Codziennie także sprawowane są msze św. za chorych, Służbę Zdrowia i walczących z epidemią i o jej powstrzymanie.

Przedsionek naszego Kościoła Miłosierdzia Bożego jest otwarty dla wiernych od godz. 8.00 do godz. 15.15. Jednorazowo maksymalnie dla 5 osób.
     Uroczystości pogrzebowe będą ograniczone jedynie do trzeciej stacji (przy grobie na cmentarzu), w obecności najbliższej rodziny (nie więcej niż 5 osób). Msza św. pogrzebowa może być odprawiona wg ustaleń z rodziną zmarłego.

Informacja dla dzieci I-komunijnych i ich rodziców !

Nie będzie planowanej I-szej Komunii św. w dniu 1 maja. Świadomi powagi sytuacji związanej z panującą epidemią będziemy się stosować do wszystkich zaleceń zarówno władz państwowych jak i kościelnych, które mają zapewnić wszystkim maksymalną ochronę zdrowia i życia. I-sza Komunia św. będzie możliwa dopiero po przywróceniu nauki w szkole i po konsultacjach z rodzicami, które wtedy zostaną podjęte.

Intencje Róż Różańcowych na kwiecień

Intencja powszechna: Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień otrzymały pomoc i były otoczone opieką.
Intencja parafialna: Módlmy się za wszystkich udręczonych trwającą epidemią oraz o jej powstrzymanie i o dobre przeżycie świąt Wielkanocnych dla nas i wszelką potrzebną pomoc duchową i materialną dla utrzymania Parafii i kościoła.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

„Bóg zapłać” wszystkim za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Uczestniczymy w nabożeństwach wielkopostnych w swoich domach dzięki telewizji, radio i internetowi.

Jednym z minusów uczestniczenia we mszy św. w domu jest to, że nie można wspomóc swojej parafii w tradycyjny sposób, czyli wrzucając ofiarę na tacę. Dlatego polecamy ofiarowanie dowolnej kwoty przelewem bankowym na konto parafii, aby utrzymać kościół i spłacać zobowiązania za media i wykonane prace. Tę kwotę można odliczyć od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Podobnie jak w latach ubiegłych, prosimy o  wsparcie działalności charytatywnej parafii przez przeznaczenia 1% podatku na jej rzecz. 

Numer KRS 0000283966;
cel – Parafia Miłosierdzia Bożego – Gliwice.

Dla nas Chrystus stał się posłuszny aż do śmierci, a była to śmierć na krzyżu.  Dlatego Bóg wywyższył Go nad wszystko i dał Mu imię, które jest ponad wszelkie imię. (Flp 2,8-9)

Kancelaria parafialna czynna w trybie telefonicznym: 32 332 51 51
lub mailowym: e-mail: m_gora@kuria.gliwice.pl

Apel Biskupa Gliwickiego

Drodzy Diecezjanie! Obecnie przeżywany czas pandemii jest momentem, kiedy wiele środowisk jednoczy się w trosce o zdrowie i życia człowieka. Najbliżej chorych są przedstawiciele służb medycznych: lekarze, ratownicy, pielęgniarki, pracownicy szpitali i przychodni. Aby wykonywać swoją pracę, służba zdrowia potrzebuje również odpowiedniego sprzętu. Na chwilę obecną kluczowe znaczenie mają respiratory.

Stąd zwracam się z apelem i prośbą do osób duchownych, konsekrowanych oraz świeckich o włączenie się w dzieło zakupu kolejnego respiratora. Nasza pomoc uratuje komuś życie, a medykom umożliwi realizowanie ich powołania w tych bardzo trudnych warunkach.

Środki potrzebne na zakup urządzenia można wpłacać na rachunek bankowy: Diecezja Gliwicka ul. Łużycka 1, 44-100 Gliwice

Bank Pekao SA I/O Gliwice nr 60 1240 1343 1111 0000 2337 5479,

koniecznie z dopiskiem w tytule przelewu: RESPIRATOR.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO POKARMÓW PRZED WIELKANOCNYM POSIŁKIEM

Po zgromadzeniu się przed uroczystym posiłkiem w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Wszyscy żegnają się i odpowiadają: Amen.

Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
Wszyscy odpowiadają: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

Ojciec rodziny bądź przewodniczący może skierować do zgromadzonych słowa przygotowujące do błogosławieństwa:
Przeżywając radosny czas zmartwychwstania naszego Zbawiciela, gromadzimy się przy świątecznym stole. W tym szczególnym czasie, kiedy nie mamy pełnej możliwości wyrażania naszej radości publicznie, w świątyniach gromadzimy się w kościele domowym. Od wieków Uroczystość Zmartwychwstania związana jest ze wspólnym, świątecznym posiłkiem. Dlatego przygotowaliśmy do błogosławieństwa pokarmy, jakie spożywać będziemy w rodzinnym gronie. Prośmy Chrystusa aby obdarzył nasze serca wzajemną życzliwością.

Ojciec rodziny lub ktoś z obecnych odczytuje tekst Pisma świętego. Posłuchajmy słów Ewangelii według świętego według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? Co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane” (Mt 6,31ab.32b-33).

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada zachętę do wspólnej modlitwy: W czasie kiedy jest nam dane gromadzić się na wspólny posiłek wielu naszych bliźnich przeżywa cierpienia związane z epidemią, jaka nas dotyka. Wielu utraciło swoich bliskich. Nie każdy może zasiąść z bliskimi do stołu, tak jak my  pozostają na służbie dla innych. Ich wszystkich polećmy Bogu we wspólnej modlitwie.

Wszyscy wypowiadają modlitwę: Ojcze nasz…

Następnie ojciec rodziny lub przewodniczący wypowiada słowa modlitwy błogosławieństwa: Panie Jezu, ty w dzień przed męką i śmiercią poleciłeś apostołom przygotować wieczerzę, w dniu zmartwychwstania zasiadłeś do stołu ze swoimi uczniami. Prosimy Cię pozwól nam z wiarą przeżywać Twoją obecność wśród podczas wielkanocnego posiłku.

Chlebie żywy, który zstąpiłeś z nieba i dajesz życie światu, pobłogosław + ten chleb i wszelkie świąteczne pieczywo na pamiątkę chleba, którym nakarmiłeś słuchających Ciebie na pustkowiu.

Baranku Boży, ty obmyłeś świat z grzechu, pobłogosław + to mięso, wędliny i wszelkie pokarmy, które będziemy jedli na pamiątkę baranka paschalnego i świątecznych potraw, jakie spożyłeś z Apostołami podczas Ostatniej Wieczerzy.

Chryste, nasze życie i zmartwychwstanie, pobłogosław + te jajka, znak nowego życia, abyśmy dzieląc się nimi, mogli się także dzielić wzajemną radością z tego, że jesteś z nami. Otwórz nasze oczy i serca na potrzebujących, cierpiących z powodu panujące epidemii i tych, którzy naśladując Ciebie, służącego potrzebującym, walczą o zdrowie i życie innych. Pozwól nam wszystkim dojść do wiecznej uczty w domu Ojca, gdzie żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.

Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja
Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

Módlmy się: Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.

Wszyscy: Amen.