Ogłoszenia duszpasterskie od 6 do 13 września

1.Dziś świętujemy już XXIII niedzielą zwykłą w ciągu roku. Ewangelia uczy nas odpowiedzialności za bliźnich. Kiedy drugi człowiek się pomyli, trzeba mu pomóc przez upomnienie wypływające z miłości i troski o niego, a nie potępiać go.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Pamiętajmy, że wróciliśmy do zwykłego porządku nabożeństw i od dzisiejszej niedzieli msza św. wieczorna o godz. 17.00.

3. W przyszłą niedzielę 13 września przypada dzień fatimski. Msza św. zbiorowa fatimska (niedzielna) na którą można składać intencje w zakrystii o godz. 17.00, a po niej modlitwa różańcowa w intencji pokoju na świecie i zakończenia pandemii zakończona procesją światła. O prowadzenie różańca, przystrojenie i niesienie figury Fatimskiej prosimy naszych Chórzystów z Panem Organistą. Także w przyszłą niedzielę po mszach św. zbiórka do puszek na potrzeby Stolicy Apostolskiej.

4. Informujemy rodziców przyszłorocznych dzieci I-szo Komunijnych, że są zobowiązani do troski o wychowanie religijne swoich dzieci, dlatego do niedzieli 20 września prosimy rodziców kandydatów do I-szej komunii św. o zapisanie i odbiór formularza zgłoszenia w kancelarii po mszach św. (Nie ma zapisów w szkole). O terminie pierwszego spotkania formacyjnego i potwierdzeniu przyjęcia dziecka do I-szej komunii rodzice zostaną powiadomieni po otrzymaniu wszystkich zgłoszeń i ustaleniu terminu uroczystości komunijnej.

5. Informujemy kandydatów na przyszły rok do sakramentu Bierzmowania, że od dzisiejszej niedzieli można zgłaszać się w zakrystii w celu zapisania i pobrania kwestionariusza zgłoszenia w kancelarii. O terminie pierwszego spotkania powiadomimy w najbliższym czasie.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła. Wyrażamy serdeczne „Bóg zapłać” wszystkim osobom i rodzinom, którzy z troski o funkcjonowanie parafii złożyły i składają ofiary na jej utrzymanie. Takie ofiary, można wpłacać na konto parafialne, a opisane adnotacją „darowizna na cele kultu religijnego” dają możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki!