Ogłoszenia duszpasterskie od 8 do 15 grudnia

1. W dzisiejszą drugą niedzielę Adwentu obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Chwała Maryi jest znakiem, że Bóg naprawdę jest w stanie przemienić serce każdego człowieka, który, jak Ona przy Zwiastowaniu, zechce wypowiedzieć Mu swoje: „Tak”.

Kolekta tej niedzieli jest darem na dokończenie budowy kościoła. Za wszystkie złożone ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Dzisiaj po Mszach św. w Polsce zbiórka do puszek na pomoc  dla Kościoła w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej. Chodzi przede wszystkim o obszary ZSRR i dawnych krajów tzw. demokracji ludowej. Pomoc Kościołowi na Wschodzie płynąca z Polski jest wyrazem chrześcijańskiego braterstwa. Dwudziesty wiek w Rosji był czasem kształtowania społeczeństwa totalitarnego. Niszczono świątynie, wymordowano kapłanów, zlikwidowano życie monastyczne i zakonne. Starano się usuwać wszelkie ślady kultu religijnego. Religię uważano za zło, a jej wyznawanie za przestępstwo. Jednakże wielu ludzi zesłanych na Syberię i do Kazachstanu zachowało wiarę w Boga i nadzieję „wbrew nadziei”. System ateistyczny nie był w stanie zniszczyć w ich sercu tęsknoty za Bogiem.

Po roku 1989, w miejsce jednego imperium powstało wiele wspólnot państwowych, niezależnych (jak kraje nadbałtyckie), lub o różnym stopniu zależności od Federacji Rosyjskiej. W każdym z tych krajów byłego Związku Radzieckiego sytuacja Kościoła katolickiego jest trochę odmienna. To tam katolicy liczą na naszą modlitwę i pomoc materialną.

3. Dziś o godz. 16.30 zapraszamy na nabożeństwo adwentowe.

4. Od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 zapraszamy dzieci na „Roraty”. W piątek wieczorem na roraty zapraszamy dorosłych.

5. W środę w czasie mszy roratnej dla dzieci poświęcenie medalików dla dzieci I-szo komunijnych, a po niej obowiązkowe spotkanie z ich rodzicami.

6. W sobotę od godz. 16.00 do adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty. Po Mszy św. wieczornej nauka przed chrzcielna dla rodziców i chrzestnych, którzy do lutego przyszłego roku mają dostąpić tych godności.

7. Przypominamy, że z racji świąt odwiedziny chorych i starszych Parafian zostają przesunięte na sobotę przed wigilią 21 grudnia br. Zgłoszenia w zakrystii.

8. Przyszła niedziela jest III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby naszej budowy. Polecamy tę troskę naszej ofiarności.

9. Także w przyszłą niedzielę (wzorem ubiegłych lat) od godz.14.00 nasze Marianki i Ministranci przejdą po rodzinach naszej Parafii oferując poświęcone opłatki wigilijne za dobrowolne ofiary z których zostaną zorganizowane wakacyjne wyjazdy dla Służby liturgicznej.

10. Za tydzień w dodatku do naszego informatora umieścimy całościowy plan tegorocznych odwiedzin duszpasterskich w naszej Parafii czyli plan kolędy.

11. Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa”. Można także zakupić lampiony dla dzieci, parafialne kalendarze, opłatki, kartki, wigilijne świece „Caritasu”.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość, za modlitwy, prace i  złożone ofiary materialne składamy z serca płynące  „Bóg zapłać”. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła.

        „Bóg zapłać” zespołowi „Caritas” i tym wszystkim, którzy pomogli w zorganizowaniu wizyty św. Mikołaja oraz tym, którzy ofiarowali nagrody – słodycze rozdzielane dzieciom w czasie rorat. Dziękujemy Wszystkim, którzy ofiarowali paczki z „Drzewka Miłości” dla najbardziej potrzebujących.

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i nauki !

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113
tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św.
www.milosierdziegliwice.pl; email: m_gora@kuria.gliwice.pl