Ogłoszenia duszpasterskie od 8 do 15 sierpnia

1.Dziś XIX niedziela zwykła w ciągu roku. W Liturgii Słowa pozostajemy przy temacie Eucharystii, która jest pokarmem na życie wieczne. Ten chleb wzmacnia także nasze siły duchowe. Kto przyjmuje Chrystusa – Jego Ciało i krew, mądrość i moc – zdolny jest do czynów, które wymagają wielkiej energii ducha.
Kolekta dzisiejsza jest darem na potrzeby Parafii. Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2. Jeszcze w dzisiejszą niedzielę można uzyskać odpust zupełny tzw. „Porcjunkuli” (od kościoła NMP Anielskiej w Asyżu).

3. W piątek 13 sierpnia przypada dzień fatimski. O godz. 19.00 zapraszamy na mszę św. fatimską w intencjach, które można składać w zakrystii, po której modlitwa różańcowa w intencji pokoju i zakończenia pandemii z procesją światła. O przygotowanie i niesienie figury prosimy Róże Różańcowe.

4. W przyszłą niedzielę 15 sierpnia przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP – na wszystkich mszach św. poświęcamy zioła i kwiaty. To także III-cia niedziela w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na potrzeby naszej Parafii, szczególnie na spłacanie należności całorocznego ubezpieczenia naszej Parafii, które musimy uregulować do 31 sierpnia. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności wg własnych możliwości.

5. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czasie której jest okazja do Sakramentu Pokuty.

6. Przypominamy, że obowiązuje letni porządek nabożeństw. W tygodniu codzienne jedna Msza św., a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

PODZIĘKOWANIA i PROŚBY

Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia.Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne z opisem „darowizna na cele kultu religijnego” dającym możliwość odliczenia od podatku.

Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Zaproszenie biskupa gliwickiego do udziału w obchodach Metropolitalnego  Odpustu Matki Bożej Pokornej 15 sierpnia 2021 roku

Po raz 10, niemal jubileuszowy, gorąco zapraszam do udziału w Metropolitalnym Odpuście ku czci Matki Bożej Pokornej w sanktuarium w Rudach. To spuścizna wielkiego i głębokiego kultu tajemnicy Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, pielęgnowanego w sięgającym średniowiecza zakonie cysterskim, który od 1258 r. miał swoje opactwo w Rudach. Wielowiekowej posłudze tych zakonników zawdzięczamy włączenie nas w powszechne oddziaływanie Kościoła Świętego, w którym żarliwa wiara w spełnianą przez Maryję opiekę nad dziełem Jej Syna, a naszego Zbawiciela – Jezusa Chrystusa, stanowiła fundament zawierzenia ludzkich losów woli Najwyższego Pana i Stwórcy. Ufając tej niezawodnej opiece, okazywanej na wiele sposobów w ciągu długich dziejów Kościoła, odnawiajmy w tym pięknym, świątecznym dniu, naszą niezachwianą więź z łaską Bożą, wypraszaną nam przez pokorne trwanie Maryi przy nas.

Kierując do Was, Drogie Siostry i Bracia Drodzy, niniejsze zaproszenie, pragnę również prosić o włączenie w swoje modlitwy Osobę Biskupa Jana Wieczorka, który dziękuje Bogu za 40 lat swojego posługiwania biskupiego. W jubileuszowej wdzięczności pragniemy wyrazić Dostojnemu Jubilatowi szczerą wdzięczność za wszelki trud w pasterskim posługiwaniu Ludowi Bożemu diecezji, do których posyłał Go Najwyższy Kapłan, nasz Zbawiciel.

Piękny jubileusz Biskupa Jana stanowi też tło dla 35. rocznicy przyjęcia święceń kapłańskich naszego biskupa pomocniczego Andrzeja Iwaneckiego.

Uroczystą Eucharystię sprawować będziemy – o ile warunki pandemiczne nam pozwolą – na dziedzińcu dawnego opactwa cysterskiego w Rudach o godzinie 11.00. Serdecznie zapraszam Drogich Diecezjan, jak też Pielgrzymów z różnych stron, do świętowania chwały Maryi Wniebowziętej w tajemnicy Jej pokornego trwania w naszym sanktuarium rudzkim.      Wasz biskup † Jan Kopiec

Szczęść Boże na cały tydzień naszych zajęć i wakacyjnego odpoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl