Ogłoszenia duszpasterskie od 8 do 15 stycznia

1.Dziś niedziela Chrztu Pańskiego, która kończy liturgiczny Okres Bożego Narodzenia. To także wspomnienie naszego chrztu, przez który otwarły się dla nas drzwi do Boga, brama do Kościoła. To także wspomnienie naszego chrztu, przez który otwarły się dla nas drzwi do Boga, brama do Kościoła. Podziękujmy za ten dar – wspomnijmy tych, dzięki którym należymy do Chrystusowej rodziny oraz zapytajmy siebie jak wypełniamy nasze chrześcijańskie obowiązki.

Kolekta dzisiejsza jest przeznaczona na pokrycie kosztów ogrzewania.  Za wszystkie ofiary składamy „Bóg zapłać”.

2.Trwają duszpasterskie odwiedziny kolędowe. Msze św. tylko rano. Po przerwie feryjnej drugi etap kolędy wg planu. Kolęda dodatkowa 11 i 12 lutego – zapisy w zakrystii.

3.W przyszłą, III-cią niedzielę miesiąca, kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na potrzeby naszej budowy, na dalszą realizację witraży.

4.Zachęcamy do nabycia informatora, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa” dla dzieci, naszych parafialnych kalendarzy.

PODZIĘKOWANIA

„Bóg zapłać” wszystkim za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. W sposób szczególny składam „Bóg zapłać” za pomoc  w utrzymaniu naszego obejścia zwłaszcza w czasie obfitych opadów śniegu.
W piątek o godz. 14.00 prosimy o pomoc w sprzątaniu kościoła.

Dziękujemy Wszystkim, którzy w tym roku przekazali 1% podatku na parafię. Również w nowym roku bardzo prosimy o tę formę wspierania Parafii. Numer KRS 0000283966; cel Parafia Miłosierdzia Bożego-Gliwice.

Wszystkich Parafian nadal prosimy o wszelkie formy wsparcia duchowego i materialnego na miarę możliwości w tym naszym wspólnym dziele budowy kościoła, a za okazaną życzliwość składamy serdeczne podziękowania.

STATYSTYKA PARAFIALNA  za ROK 2016

W roku 2016 wg Urzędu Skarbowego na terenie Parafii zamieszkuje 5496 osób (o 54 mniej niż rok wcześniej –  a o  213 osób mniej niż w roku 2002 gdy powstała parafia); w niedzielnych Mszach św. uczestniczy 1428 wiernych – o 243 mniej niż przed rokiem, co daje 33% tj. mniej o 1,8% ; rozdzielono 79 520 komunii św. (o 2480 mniej niż przed rokiem); 368 razy odwiedzono chorych (o 16 mniej); Sakr. Chrztu św. przyjęło 81- dzieci (o 20 więcej); do wieczności odeszły 43 osoby (o 11 więcej); Sakr. małżeństwa zawarło 23 pary (o 5 więcej); Sakr. bierz. przyjęło 31 osób (o 6 więcej); zapowiedzi ogłoszono dla 38 par tj. o 5 mniej.

Miesięczny średni koszt utrzymania Parafii także wzrasta tak jak w każdym gospodarstwie domowym. (media; ubezpieczenia; pensje; opłaty ZUS i skarbowe; wyżywienie) wynosi  14 000. Także przekazano na potrzeby innych 69 000 zł o 2 900 zł więcej niż przed rokiem (seminarium, księża emeryci, „Caritas”, misje, kościół na Wschodzie, w tym ryczałt diecezjalny 28 569 zł tj. 5.35 zł od mieszkańca).

Na samą budowę wydano 275 000 (o 86 000 zł mniej niż przed rokiem). To czego dokonaliśmy jest owocem wspólnej troski i ofiarności. Myślę, że życzeniem nas wszystkich jest by więcej rodzin włączyło się w składanie ofiar inwestycyjnych. Ufamy i mamy nadzieję, że tak będzie. Bóg zapłać!