Ogłoszenia od 10 do 17 grudnia

1.Dziś przeżywamy już drugą Niedzielę Adwentu. Liturgia Słowa wzywa nas do przygotowania dróg dla Pana, który ma przyjść. Wołanie to przekazał Jan Chrzciciel nazwany „głosem wołającego na pustyni”.

2. Dzisiaj obchodzimy XXIV Dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na Wschodzie pod hasłem „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła” i zgodnie z instrukcją Episkopatu po Mszach św. zbiórka do puszek na pomoc dla naszych Rodaków za wschodnią granicą. Nasza pomoc dotrze do ludzi żyjących w trudnych warunkach w krajach Europy Wschodniej i Azji Środkowej, czyli na Białorusi, Litwie, Łotwie i Estonii, na Ukrainie w Mołdawii, Rosji, Armenii, Azerbejdżanie, Gruzji, Kazachstanie oraz w Tadżykistanie, Kirgizji i Uzbekistanie. Aktualnie, Kościołowi za wschodnią granicą, służy 168 kapłanów diecezjalnych, 364 kapłanów zakonnych, 213 sióstr i 37 braci zakonnych z Polski oraz wolontariusze świeccy. Mijający rok w Kościele na Wschodzie jest naznaczony ciągle trwającą wojną na Ukrainie, zbierającą tragiczne żniwo, kolejnym exodusem Ormian z Górskiego Karabachu, niepokojącymi wieściami o kapłanach na Białorusi i trudnymi konsekwencjami wojny, dotykającymi również inne kraje. Zachęcamy do wsparcia duchowego i materialnego dzieł duszpasterskich i charytatywnych Kościoła katolickiego na Wschodzie.

3. Od poniedziałku do czwartku o godz. 18.00 zapraszamy na roraty dzieci. W piątek o godz. 18.00 msza św. roratna dla dorosłych, po której adwentowa nauka oparta na księdze Rut i adoracja Najśw. Sakramentu do o godz. 21.00 w czasie której okazja do spowiedzi św. Prosimy o przynoszenie świec, lampionów i Pisma św.

4. W poniedziałek po Mszy wieczornej spotkanie grupy biblijnej. Będzie rozważana Ewangelię z 3 Niedzieli Adwentu poświęconej świętemu Janowi Chrzcicielowi (J 1, 6-8. 19-28). Prosimy przynieść Pismo Święte.

5. W środę w czasie mszy roratnej dla dzieci poświęcenie medalików dla dzieci I-szo komunijnych, a po niej obowiązkowe spotkanie z ich rodzicami.

6. W sobotę 16 grudnia od godz. 9.00 przedświąteczne odwiedziny chorych i starszych Parafian, których można jeszcze zgłaszać w zakrystii.

7. Przyszła niedziela jest także III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na utrzymanie naszej Parafii szczególnie na pokrycie kosztów ogrzewania i energii. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności.

8. W zakrystii można nabyć „Gościa Niedzielnego” „Małego Gościa” oraz kolejny numer „Gościa extra” w cenie 12 zł. poświęconego historii Kościoła, wigilijne opłatki, świąteczne kartki, parafialne kalendarze. Zespół „Caritasu” rozprowadza świece wigilijne a Marianki proponują nabycie sianka na stół wigilijny.

9. Dziękujemy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia, za odśnieżanie. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne.
Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Niech Pan nam błogosławi w tym 2-gim tygodniu adwentowego czuwania!
Zachęcamy do codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej!

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl