Ogłoszenia od 13 do 20 listopada

1.Przeżywamy dziś XXXIII niedzielę zwykłą, przedostatnią w roku liturgicznym a jednocześnie Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym – w tym roku z chrześcijanami na Ukrainie. W te ostatnie niedziele myślimy o rzeczach ostatecznych. W tej  perspektywie Chrystus zachęca nas dzisiaj do wytrwałości: „Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

2. Dziś z racji obchodów XIV dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym, po Mszach św. zbiórka do puszek przeznaczona na Kościół w Potrzebie. W tym roku naszą modlitwą oraz zebranymi ofiarami wspieramy Ukrainę, która walczy o niepodległość. Miliony uciekły, znalazły pomoc, ale jeszcze więcej osób potrzebuje wsparcia na miejscu. Kiedy ojcowie i synowie walczą z rosyjskim bandytą na froncie, w głębi kraju trwa walka o codzienne przetrwanie. „Bóg stąd nie wyjechał!” – mówią w Kijowie. Kościoły i cerkwie, plebanie i domy zakonne stały się schronieniem, kuchnią i szpitalem. Miejscowym siostrom i księżom chcemy dać do ręki chleb, bo wiemy, że podzielą się nim z potrzebującymi. Ukraina potrzebuje naszego wsparcia, zwłaszcza najsłabsi, czyli kobiety, dzieci i osoby starsze. Dzięki Tej pomocy możemy dotkniętym wojną dać nadzieję na powrót do normalności

3. W środę o godz. 18.00 Msza św. szkolna dla dzieci na którą zapraszamy obowiązkowo wszystkich tegorocznych kandydatów do I-szej komunii św. Po mszy św. kolejna katecheza dla dorosłych.

4. W przyszłą niedzielę (20 listopada) – ostatnią w roku liturgicznym – obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. To  także święto Liturgicznej Służby Ołtarza czyli Ministrantów, Lektorów i Szafarzy naszej parafii. Na Mszy św. o godz. 12.00 odnowienie przyrzeczeń i wprowadzenie nowych kandydatów do tej Służby. Zapraszamy do udziału rodziny całej Liturgicznej Służby Ołtarza.

5. Przyszła niedziela jest III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem na utrzymanie Parafii. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności wg własnych możliwości.

6. W sobotę od godz. 16.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele w czasie której okazja do Sakramentu Pokuty, a o godz. 18.00 ostatnia w tym roku kalendarzowym nauka przed chrztem dla rodziców
i chrzestnych.

PODZIĘKOWANIA i  PROŚBY

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby Parafii. Za wszelką pomoc, życzliwość i ofiary składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za składane ofiary na konto parafialne. Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl