Ogłoszenia od 14 do 21 sierpnia

1.Dziś przeżywamy już XX niedzielą zwykłą w ciągu roku. Jezus wymaga od nas radykalnej postawy, nawet jeśli prowadziłoby to do konfliktu z naszym najbliższym otoczeniem. „Przyszedłem rzucić ogień na ziemię” – mówi. Czy ogień Chrystusa płonie już we mnie?

2. Kolekta tej niedzieli jest przeznaczona na potrzeby Parafii. Za wszelką pomoc i życzliwość składamy serdeczne „Bóg Zapłać!”.

3. W poniedziałek przypada Uroczystość Wniebowzięcia NMP – święto nakazane. Msze św. według wakacyjnego porządku niedzielnego. W tę uroczystość na wszystkich mszach św. poświęcamy zioła i kwiaty. Kolekta tego dnia przeznaczona jest na spłacanie należności całorocznego ubezpieczenia naszej Parafii, które musimy uregulować do końca sierpnia br.

4. W środę 17 sierpnia przypada uroczystość św. Jacka głównego patrona metropolii górnośląskiej.

5. W sobotę od godz. 16.00 adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

6. W przyszłą niedzielę 21 sierpnia tradycyjna Pielgrzymka Dziewcząt i Kobiet do Matki Bożej Piekarskiej.

7. Przyszła niedziela jest także III-cią w miesiącu, dlatego kolekta jest naszym specjalnym comiesięcznym darem – cegiełką na spłacanie należności całorocznego ubezpieczenia naszej Parafii. Polecamy tę sprawę naszej modlitwie i ofiarności.

 8. Zachęcamy do udziału w XXX Pieszej Diecezjalnej Pielgrzymce na Jasna Górę, która odbędzie się od 18 do 20 sierpnia. Zapisy do Grupy Niebieskiej za pośrednictwem strony internetowej lub w kancelarii parafialnej parafii Chrystusa Króla w godzinach urzędowania. Spotkanie przed pielgrzymkowe, po którym można będzie także się zapisać, odbędzie się we wtorek 16 sierpnia o godz. 19:00 w parafii Chrystusa Króla w Gliwicach. Szczegóły pielgrzymki można znaleźć na stronie https://gliwicka.com/ .

 9. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw wg podanego planu. Kancelaria czynna po mszach św.

PODZIĘKOWANIA i  PROŚBY

Za wszelką pomoc i życzliwość składamy z serca płynące „Bóg zapłać”. Wyrazy wdzięczności składamy Paniom i Panom za dbałość o czystość i wystrój kościoła oraz obejścia. „Bóg zapłać” za modlitwy, prace i składane ofiary materialne, które można wpłacać na konto parafialne.  Konto bankowe: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

Zaproszenie Biskupa Gliwickiego na obchody Metropolitalnego Odpustu w Rudach

„Uczcijmy naszą Pokorną Matkę”.  Czas sierpniowy wyznacza wspólne metropolitalne spotkanie w dawnym opactwie cystersów w Rudach. To święty czas, by pogłębić nasze zawierzenie naszej Matce i Królowej, która od wieków jest czczona w tym świętym miejscu.

Dla naszej młodej ciągle diecezji, cieszącej się 30 latami istnienia, to miejsce jest punktem oparcia i nadziei na pogłębienie naszej wiary w Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Bez Niego nasze życie nie zdołałoby zbudować dojrzałego kształtu postępowania każdego z nas, by przyczyniać się do wzmacniania dobra i prawdy między nami. Dlatego śpieszymy do Tej, która w Kanie Galilejskiej orędowała za nami u swego Syna, i która wytrwała do końca ziemskiego życia swego Syna, aż pod krzyżem przyjęła nowe zadania, by z woli umierającego Syna i Zbawiciela w osobie umiłowanego ucznia Jana wziąć za swoje dzieci nas wszystkich. Z tego płynie ważne przypomnienie, że z Maryją pokonamy wszystkie nasze słabości i przetrwamy wśród niełatwych warunków, jakie sami sobie stwarzamy.

W 30-tym roku aktywnej obecności naszej diecezji gliwickiej będziemy nade wszystko przybywać do Pokornej Pani Rudzkiej z uczuciem głębokiej wdzięczności, że możemy śmiało przystąpić do tronu Łaski, spływającej w tym świętym miejscu. Polecać będziemy wszystkich mieszkańców naszej diecezjalnej wspólnoty, by mieli odwagę dawać odważne świadectwo wiary, wzmacnianej nadzieją, by tym sposobem budować pełne miłości społeczeństwo, zdolne wnosić dobro i prawdę we wszystkie dziedziny naszego życia. Pamiętać będziemy w modlitewnych prośbach o wzbudzenie nowych powołań do kapłaństwa, do życia konsekrowanego, ale też do dojrzałego i odpowiedzialnego małżeństwa. Z tej okazji zapraszam do wspólnej modlitwy w sanktuarium Matki Bożej Pokornej w Rudach w uroczystość patronalną Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 15 sierpnia na godzinę 11.00 na uroczystą sumę, sprawowaną na dziedzińcu dawnego opactwa, podczas której Słowem Bożym podzieli się z nami biskup opolski Andrzej Czaja. O godz. 15.00 w kościele wyśpiewamy uroczyste Nieszpory, wieńczące wspólne modlitewne spotkanie. Oczekując na Kochanych Pielgrzymów, z serca wszystkim już dzisiaj błogosławię. Gliwice, 1 lipca 2022 r.                                                                Wasz biskup † Jan Kopiec

Szczęść Boże na cały tydzień naszych prac i wakacyjnego odpoczynku!

tel: 32 332 51 51; kancelaria czynna po Mszach św. email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl