Ogłoszenia od 2 do 9 lipca

1. Dziś świętujemy XIII niedzielę zwykła w ciągu roku. Chrystus przypomina nam, że aby iść za Nim, trzeba „stracić” swe życie, a Boga postawić na pierwszym miejscu, nawet przed najbliższymi i zgodzić się na niesienie krzyża, który Bóg nam przygotował: krzyża choroby, niezrozumienia, osamotnienia, a przede wszystkim krzyża wyzwalania się od samego siebie.

Kolekta dzisiejszej niedzieli jest naszym darem na potrzeby kościoła i utrzymanie Parafii, szczególnie na spłacenie należności za energię elektryczną w wysokości 4794 zł. Za wszystkie złożone ofiary, także wpłaty na konto parafii składamy serdeczne „Bóg zapłać”.

2. Przypominamy, że do końca sierpnia obowiązuje wakacyjny porządek nabożeństw w tygodniu i w niedziele. W tygodniu codzienne jedna Msza św. – od poniedziałku do czwartku rano o godz. 8.00, w piątki o godz. 18.00 połączona z nowenną do Mił. Bożego, a w niedziele Msza św. wieczorna o godz. 20.00, a nie o godz. 17.00. Kancelaria czynna tylko po mszach św.

3. Adoracja Najświętszego Sakramentu w czasie wakacji: w tygodniu od poniedziałku do czwartku do godz. 17.00. W piątki początek adoracji w kaplicy o godz. 8.00 i zakończenie przed mszą wieczorną.

4. W tym tygodniu przypadają: I-szy czwartek i piątek miesiąca. Po mszach św. zapraszamy na okolicznościowe nabożeństwa.

5. W sobotę od godz. 16.00 do 16.45 adoracja Najśw. Sakramentu i okazja do Sakramentu Pokuty.

6. W przyszłą niedzielę będziemy gościć ks. Jacka Liwowskiego, Proboszcza Parafii MB Różańcowej z Zabrza-Grzybowic, który wygłosi Słowo Boże i będzie zbierał ofiary na dokończenie budowy kościoła.

„Bóg zapłać” za wszelką pomoc: za modlitwy, prace i złożone ofiary materialne. Dziękujemy za składane ofiary materialne, które można wpłacać także na konto: 32 1240 1343 1111 0000 2359 8113

ZACHĘCAMY DO CODZIENNEJ ADORACJI NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

kancelaria czynna po Mszach św. tel: 32 332 51 51; email: mb_gliwice@kuria.gliwice.pl